நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Fwd: Fw: MAINFRAME PROFESSIONAL - Opening at STERIA for Chennai location---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 7 July 2011 08:51
Subject: Re: Fw: MAINFRAME PROFESSIONAL - Opening at STERIA for Chennai location
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>----- Forwarded Message -----
From: Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd <anandm@ikyaglobal.com>

Job Location: Chennai
 
Dear Candidate,
 
Greetings!
 
This is Anand from IKYA Gobal Consultancy
 
There is an immediate Opening with Steria for Mainframe at Chennai 
location
 
Experience: 2 to 5 yrs
 
Skills: Mainframe (JCL, COBOL, DB2, VSAM)
 
Job Location: Chennai
 
If you are Interested, Please send your updated profile with the below details.
 
Total Exp :
 
Current ctc :
 
Expected ctc :
 
Notice period
 
:DOB (must)
 
:Employment mode (Permanent / Contract) :
 
Also refer any of your friends / Colleagues for this equirement.
 
 
Regards
 
,Anand
 
IKYA Human Capital Solutions Pvt. Ltd.
 
,Direct: +9144 6662 3019


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...