நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Site HSE Engineer,7+ years, Kochi


---------- Forwarded message ----------
From: Shella Consultants <prabha@shellaconsultants.com>Experience required for the Job: 7 - 15 years
Job Location: Ernakulam / Kochi / Cochin


Dear Candidate,

This is with reference to your resume on job portals

One of our Reputed client is looking out for the position of Site HSE Engineer for their office located in Kochi

Please find the details of the position below.

If this interests you kindly forward your resume to us as an attachment at prabha@shellaconsultants.com

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING DETAILS
Total Experience:
Current Salary:
Expected Salary:
Present Location:
Contact No:
Notice (How soon you can join)
Ready to Relocate

Job Specification
POSITION â€"Site HSE Engineer
QUALIFICATION - B.E/ B. Tech
EXPERIENCE - 7 â€" 12 years
LOCATION - Kochi
SALARY -Negotiable


Experience:
• Minimum seven (7) years in progressively responsible safety positions in all phases in the Oil & Gas industry including construction and commissioning
• Minimum five (5) years with safety responsibility on Oil & Gas including LNG plant experience or construction projects
• Knowledge of applicable Indian HSE regulations
• Undertaking site safety training, PPE application, confined space working, and working at height, particularly over-water working on jetty, marine or offshore type of work.
• Understanding of project HSE requirements & interpretation of EPCC HSE Plans and procedures
• Ability to deal with time pressures and concentration levels to meet project requirements and deadlines
• Fluent written and spoken English language skills, and ability to prepare weekly / monthly status reports

Note â€" This is the product of bulk mail, we regret the inconvenience caused incase of the profile not matching, nevertheless u can forward your resume to us anything suitable to your profile. We can help u to get the job.

Warm Regards

For Shella Consultants
Prabha
(Sr. Consultant)
Shella Consultants
114, Mahinder Chambers
WT Patil Marg,
Opp Dukes Factory,
Chembur ( East )
Mumbai - 400071,India
Dir: 0091 â€" 22 - 40467615
Tel : 0091 - 22 - 40467600 ( 30 lines) (Ext.215)
Fax : 0091 - 22 â€" 40467676
Email: prabha@shellaconsultants.com
Website : www.shellaconsultants.com

Is this job relevant to you? Yes No

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Shella Consultants (info@shellaconsultants.com, 114, Mahinder Chambers, W T Patil Marg, opp Dukes, Factory Chembur, MUMBAI, Maharashtra - 400071) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Accounting Jobs Medical Coding Employment


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on BrijjNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...