நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 5, 2012

Urgent Requirement for Wahat Al Shifa Polyclinic, Madinah, K.S.A-(Visa Ready & Muslims Only)


Dear All
Please forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job,
 or looking forward to change their Job. May be U may not required, but some  one required,
Urgent Requirement for Wahat Al Shifa Polyclinic, Madinah, K.S.A 
(Visa Ready & Muslims Only)-- 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...