நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Refer your friends for a New HRO(Voice) process- WBPO Chennai


__________________________________________________________________________________________
 
Wipro BPO (A Division of Wipro Ltd)
Mobile: + 91 98497 01170
 
 
From: WipLinks Hyderabad
Sent: Wednesday, 25 January, 2012 18:11
To: AllHydUsersWBPO
Subject: Refer your friends for a New HRO(Voice) process- WBPO Chennai
 
……
REFERRAL DETAILS
……………….
S No.
Details
Description
1
Designation
Sr. Officer/Executive
2
Location
Chennai
3
Level/Band
1A/1B
4
Educational Qualification
Minimum Graduation
5
Candidate Specifications
2 - 4 yr Experience in any International Voice process (Inbound /Outbound)
Any Graduates/Post graduate (UG not eligible)
Excellent communication skills
Willing to work in 24/7 shifts (night shifts are mandatory)
Willing to join IMMEDIATELY
6
Experience
Minimum 2 years International BPO Experience
7
Shift
Open to 24/7 Shifts
8
PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
Answer a broad range of employee questions related to HR and Payroll, company policies etc.
Manage requests via email, phone, and/or work list transactions.
 
…………

…………
 
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...