நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Openings in Logica -Bangalore, Chennai
send cv only if you are qualified to the email id mentioned below

From: "Hussain, Zakeer" <zakeer.hussain@logica.com>
To:
Sent: Wednesday, January 25, 2012 8:14 AM
Subject: Openings in Logica

Hi,
 
Send the CVs with RFR number to my email id.
 
Regards,
Zakeer
 
 
From: IN HR Announcements
Sent: Wednesday, January 25, 2012 10:39 AM
To: Undisclosed recipients
Subject: Dost Post - Jobs Pendulum
 
 
 
Dear Colleagues,

Check out the Jobs Pendulum list. It shows you all our open positions this week. So hurry and refer a friend now  
Interviews will be scheduled for Saturday, 28 January.
RFR
Job Title
Essential Skills
Level
Location
109190
Fresh Graduates
BA/BSC/B.Com - Minimum 70% and 2011 Pass out only
Contract
Bangalore, Chennai
111314
Dot Net – Junior Consultants
ASP.Net/VB.Net, C#.Net. 12 months of relevant experience required
Contract
Bangalore, Chennai
110101
Remedy - Technical Lead
Development Exp in Remedy ARS or ITSM and able to handle a team
L2
Bangalore, Chennai
110221
Service Desk- Senior Technical Analyst
MS Windows
L1
Bangalore
110222
Service Desk - Senior Technical Analyst
MS Windows
L1
Chennai
110264
Java - Junior Consultants
Java, SQL, Oracle. 12 months of relevant experience required
Contract
Chennai
110287
Java - Developer
Java/J2EE, Hibernate, Spring
L1
Chennai
111271
Remedy - Junior Consultants
Development or Support. 12 months of relevant experience required
Contract
Bangalore, Chennai
111338
Remedy - Technical Lead
Development Exp in Remedy ARS or ITSM and able to handle a team
L2
Bangalore, Chennai
112091
Test Analyst
Manual testing, Quality center 
L1
Chennai
 
Jobs pendulum gives you a weekly update on skills for which weekend drives are happening.

Please upload the resume in Dost Post before the weekend recruitment drive. Once the CV gets shortlisted we will schedule your referral for the interview. Please note, direct walk-in will not be entertained.

Regards,
 
This information is company confidential and meant for internal circulation only. This mail or contents of this mail should not be forwarded or reproduced in any form on external sites, blogs, or any other external medium. Immediate action will be taken against any person who violates the Logica User Policy.
 
 
 
 
 

Think green - keep it on the screen. This e-mail and any attachment is for authorised use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by, any other party. If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender. Thank you.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...