நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Installation / Commissioning Engineer - Mohamed Abdulrahman Al Bahar, Kuwait

 

Installation / Commissioning Engineer - Mohamed Abdulrahman Al Bahar
 
Responsible for executing the installation and commissioning of assigned projects and ensuring schedules and standards are adhered to whilst maintaining the highest level of customer satisfaction.

Supervise project installation to ensure it is carried out in accordance with the approved drawings and documents.
Prepare site visit report on a daily basis and discuss with supervisor on necessary actions and issues.
Resolve project site problems.
Ensure installation audit of projects are carried out as per procedures.
Supervise commissioning to ensure it is carried out as per commissioning test procedures.
Report progress of activities of projects to Supervisor to ensure compliance to budgets and adherence to schedules.
Ensure punch list items for projects are completed properly.
Ensure the security and safe use of all installation and commissioning equipments.

Bachelor's Degree in Mechanical/Electrical Engineering

To Apply:
THE CENTRAL HUMAN RESOURCE MANAGER
PO BOX 148
SAFAT - 13002, KUWAIT
E-mail: CHRD@albahar.ae
-S.Mohideen Abdul Kadir

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...