நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Plant Engineer - Mohamed Abdulrahman Al Bahar, Kuwait

 

Plant Engineer - Mohamed Abdulrahman Al Bahar
 
Responsible for the maintenance and repair of EPG rental units in the field and adhering to company standard safety procedures, in order to achieve objectives whilst maintaining highest level of customer satisfaction

Must have diploma / ITI in Electrical / Mechanical Engineering
3-5 years' experience in Electrical / Mechanical preferably dealership.
Should be Familiar with synchronizing procedures
Should have good reporting skills with computer knowledge

To Apply:
THE CENTRAL HUMAN RESOURCE MANAGER
PO BOX 148
SAFAT - 13002, KUWAIT
E-mail: CHRD@albahar.aeS.Mohideen Abdul Kadir

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...