நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Field Engineer - Life Energy, Kuwait


Field Engineer - Life Energy
 
Life Energy needs a field engineer, who has experience in the field of solar photovoltaic design, installation, commissioning, and operation. Experience in the field of solar thermal design and installation is a plus. Minimum experience of 2 is required.

- Design of solar photovoltaics
- Installation of PV systems
- Design of solar thermal systems
- Installation of solar thermal systems
- Field experience
- Team leader
- Good communication skills
- Dynamic and dedicated

Energy/ Electrical / Mechanical Engineer

Send CV at: career@thelifeenergy.com-S.Mohideen Abdul Kadir
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...