நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Maintenance Manager - United Beverage Company, Kuwait


 

Maintenance Manager - United Beverage Company
 • Prepare and execute departmental budget for staffing, spares, consumables, major equipment overhauls and new initiatives
  •Performs the analysis and identify the maintenance function priorities and goals to deliver the AOP
  •Ensures efficient maintenance and upkeeping of all buildings, grounds, service and production equipment
  •Develops the proper control procedures for maintenance such as work orders, work schedules, equipment listing, machinery ...
  •Institute an effective preventive maintenance program to ensure efficient production operation within cost targets
  •Consults with production personnel to determine equipment operating and maintenance needs
  •Oversees major projects construction and installation activities
  •Ensures the support facilities (CO2, boilers, HVAC, … ) uninterrupted operation to meet production demand
  •Ensures that the maintenance workshop provides timely support to the production operation and other functions
  •Ensure safe operating conditions exists throughout the facilities. Promptly correct any unsafe conditions
  •Sets maintenance team performance standards and aligns the organization
  •Coordinate maintenance resources across facilities
  •Coaches and provides constant feedback for development and improved operation
  •Utilize visual factory concepts to control and organize the work
  •Develop staffing and skill building plans to build technical mastery
  •Lead problem solving activities and coaches the maintenance team on process improvement

  1- Mechanical engineering degree from a recognized university
  2- Five years plant maintenance or engineering experience
  3- Project management skills; Timeline, budget, resource management
  4- Effective people management and communication skills
  5- Proficient with computer usage
  6- Previous Food or Beverage manufacturing experience is a must

  Apply Online
  http://www.unibevkw.com/jobs/74/job


-S.Mohideen Abdul Kadir

__._


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...