நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

CAD Draftsman - Nezar Al-Anjari Consulting Bureau, Kuwait 

CAD Draftsman - Nezar Al-Anjari Consulting Bureau
 
Nezar Al-Anjari Consulting Bureau (NAB) is seeking a CAD Draftsman who is interested in joining immediately the architectural engineering team.
• Candidates shall have at least Working experience in the field of architectural.
• Working Drawings Performance and prompt production.

Application are to be sent to:
jobs@ael-anjari.com
or by fax on: 25668926
 
-S.Mohideen Abdul Kadir 
           

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...