நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

ENTRY LEVEL ELECTRICAL ENGINEER - MEZZAN HOLDING, Kuwait

ENTRY LEVEL ELECTRICAL ENGINEER - MEZZAN HOLDING

 Read and interpret blueprints, technical drawings, technical
specifications, schematics, and computer-generated reports.
   Participate in research, prepare and analyze design proposals,
specifications, manuals, and other data to evaluate the feasibility,
cost, and maintenance requirements of designs or applications.
   Participate in performing detailed quantity surveying for
equipments, materials and consumables required to complete certain job
successfully
   Participate in cost, time and manpower estimation required to
complete a project successfully
   Receive materials and equipments in excellent condition at site
and confirm excellent handling and storage as per manufactures
recommendation and international codes and standards
   Assist senior engineers to oversee installation, operation,
maintenance, and repair to ensure that machines and equipment are
installed and functioning according to specifications.
   Assist senior engineer to keep records of shop and as built
drawings and the amount of work done
   Participate in the office and site activities related to testing,
commissioning and handing over under the supervision of senior
engineer

Requirements
   Electrical Engineer graduate or related
   1-4 years work experience
   Excellent communication and presentation skills
   Good problem-solving skills and a creative approach for new ideas
   Excellent technical knowledge
   Good team working skills
   The ability to prioritise and plan effectively
   A high level of computer literacy, particularly computer-aided design
   Good commercial awareness
   The ability to work under pressure and to deadlines.

Apply Online

https://mezzan.hua.meondemand.hrsmart.com/hrsmart/ats/JobSearch/viewAll

S.Mohideen Abdul Kadir

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...