நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Project Manager - Infrastructure - IMCO Engineering, Kuwait

 

Project Manager - Infrastructure - IMCO Engineering
 
Direct and manage project development from beginning to end.
Managing Grader Drivers for leveling land area in desert areas to make pits for drilling.
Define project scope, goals and deliverables that support business goals in collaboration with senior management
Effectively communicate project expectations to team members
Estimate the resources and participants needed to achieve project goals.
Draft and submit budget proposals, and recommend subsequent budget changes.
Plan and schedule project timelines and milestones using appropriate tools.
Develop and deliver progress reports, proposals, documentations and presentations

University Degree
Persuasive, encouraging and motivating.
Strong interpersonal skills.
Strong written and oral communication skills

Send CV at: hr@imcokw.com

-S.Mohideen Abdul Kadir

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...