நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

Wanted For Fresh Electrical EngineerDear Sir

We need Fresh Electrical Engineers to work as trainee (They will start
to work as Technician)for I MAN CO.

Salary - SR.1500
8 hrs duty
2 yrs contract
Accommodation  + Transpotation  + Medical & Iqama provided by co.

all other benefit (O.T. Emergency allowance etc..) as per the compny
policy.

Send their cvs as much as possible for approval.

Thanks & Best regards
D.Pandi
Chennai
+919952879871
pandigroups@gmail.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "tamil_ulagam" group.
To post to this group, send email to tamil_ulagam@googlegroups.com
To unsubscribe from this group,  send a blank email to
tamil_ulagam+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/tamil_ulagam?hl=enNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...