நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

Secretary - Hadi Clinic, Kuwait


Secretary - Hadi Clinic
 
Providing secretarial, clerical and administrative support in order to ensure that services are provided in an effective and efficient manner.

Skills
* Prepare and manage correspondence, reports and documents of the HOD/Manager
* Receive, direct and relay messages to and from the HOD/Manager
* Prepare reports and power point presentations for the HOD/Manager
* Maintain the general filing system and files all correspondence in appropriate folders or in designated locations.
* Assist in the planning and preparation of internal and external meetings/ video conferences/ conferences etc
* Review, proofread and edit documents prepared for the HOD's/Manager's signature

Contact Us
E-mail: Info@hadiclinic.com 
For more information please contact us at:(965)1828282 - 25363000
Fax: (965)25314717
P.O.Box:44630,Hawally 32061,Kuwait
-S.Mohideen Abdul Kadir
---------------------------
Parangi Pettai


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...