நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

Job | Plant controller in Chengalpet(chennai)---------- Forwarded message ----------
From: Team Lease <riva@teamlease.com>


  The sender of this email is registered with Naukri.com as Team Lease  
  Dear Candidate,

You are receiving this mail because the recruiter considers your profile to be suitable for the following job opportunity posted on Naukri.com, and would like you to apply for the job.

The details of the job are the following:
 
  Apply Now  
  Job Title  
 
Plant controller in Chengalpet(chennai)
 
  Job Description  
 

1.Product cost controlling standard costing.

2. cost centre maintainance and cost controlling.

3.CO month end closing activities and group reporting

4. Audit schedule preparation and coordination

5. Fixed asset and investment controlling ie ROI Calculation.

6. Should have experience in SAP CO module, and know month end closing activities.
Role:   Cost Accountant
Industry Type:   Pharma/Biotech/Clinical Research
Functional Area:   Accounts / Finance / Tax / Company Secretary / Audit
Keywords:   SAP CO, CONTROLLING, COSTING
 
  Desired Candidate Profile  
 
Education:   UG - B.Com - Commerce, PG - ICWA, MBA/PGDM, M.Com
 
  Company Profile  
  Team Lease  
  http://www.teamlease.com  
  Our client is a leading pharma manufacturing company with branches in multiple location.5 days working with pick and drop facility.  
     
 
Regards,

Riva Sinha
http://www.teamlease.com
No 85, 4th Floor, Sheriff House Richmond Road , BANGALORE,Karnataka,India - 560025

Apply Now
 
  Is this job relevant to you?  Yes  No  
 
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
 
  Disclaimer:  
  The sender of this email is registered with naukri.com as Team Lease (fer@naukri.com, #10, Island Pearl, 2nd Floor Sholapur Road, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advice.
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...