நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

OpeningWithChemical&FertilizersCompany-West Bengal
The sender of this email is registered with Naukri.com as COSMIC INFOMEDIA INDIA LIMITED"

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

Please apply only if you are 1st class degree holder.
Job Location:Panagarh near Durgapur, West Bengal
CTC Offered:Upto27LPA

1)Mechanical Engineers (first class degree holders) with 10-15 years experience in project execution and maintenance of Fertilizer / Chemical / Petrochemical Plants.
2)Mechanical Engineers (first class degree holders) with 10-15 years experience in project execution and operation of Offistes & Utilities in Fertilizer / Chemical / Petrochemical Plants.
3)Electrical Engineers (first class degree holders) with 10-15 years experience in project execution and maintenance of Fertilizer / Chemical / Petrochemical Plants.
4)Instrumentation Engineers (first class degree holders) with 15-20 years experience in project execution and maintenance of Fertilizer / Chemical / Petrochemical Plants.
5)Chemical Engineers (first class degree holders) with 10-15 years experience in project execution and operation of KBR Ammonia plant / Snamprogetti Urea Plant.


Company Profile:
The company located at Panagarh near Durgapur, West Bengal, is a green field Fertiliser Project, comprising an Ammonia plant based on KBR process and a Urea plant based on Saipem Process and all Offsite & Utilities including a captive power plant. The integrated plant will have an annual production capacity of three million tonnes of Urea comprising two trains, which are being commissioned 2012 onwards.
The world class plant will use the state-of-the-art technology and instrumentation complying with the best environment and safety standards.


If intersted please mail your CV to bhakti@cosmicjobs.com marking a cc to info@cosmicjobs.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as COSMIC INFOMEDIA INDIA LIMITED" (cosmicjobs@gmail.com, Kandivali (w), MUMBAI, Maharashtra - 400001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...