நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

Safety Engineer - 8.5 yrs. of Sound Experience


---------- Forwarded message ----------
From: Arafa Travel Service, Mumbai <jobs@arafa.in>

Greetings from ARAFA TRAVEL SERVICE.

Our Client – SAUDI ARCHIRODON LIMITED, SAUDI ARABIA - A Well-known Multinational EPC Projects & Construction Company for their huge Projects related to Marine, Oil & Gas, Power Plant, Water / Desalination Plants, Infrastructure, Railway & Heavy Industrial Projects at Saudi Arabia (KSA) will be coming for Interview at India.

Please check the links as below for the upcoming Interviews at various blocations.

VARIOUS OPERATORS

https://docs.google.com/document/pub?id=1GvcFd8tvV5TSeUUwHoBDYqhd6ckEZj027-fHEQ0hoKo

SAFETY

https://docs.google.com/document/pub?id=1iQdsVr8ewDSUzPYEQi6TdtX38728StfDA7-taUB8s5Q

MECHANICAL

https://docs.google.com/document/pub?id=1ge9hbj1Nss5LczhKEU0RAZ7irh9bRQgMIU3ARXNvR9Q

VARIOUS ENGINEERS

https://docs.google.com/document/pub?id=1p6rEnUfS9VQ03i5qP613hJPjVRBVFzvnPz4Crl2BAGU

MARINE

https://docs.google.com/document/pub?id=1LgJ1LQ75-bE9TrHxNXu1Isl8gA2lFfhQiyLHsVUJ6R

 

If your Experience is matching to any of the Requirements, please meet us at the nearest location for the Interview. 

Also suggest your Friends & Colleagues to contact us for the other Positions available with our Client.

With Best Regards,

 

 

ARAFA TRAVEL SERVICE

Govt Approved Overseas Manpower Company

License No. : 000281/BOM/PART/1000+/3/147/84

Email : jobs@arafa.in

Mobile : 93775 42936

 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...