நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

Design Engineer - Electrical - Kharafi National KSC, Kuwait

 
1 To lead a team of draftsmen and to develop designs from job specifications in accordance with international engineering standards and codes of practice.
2. To lead and manage a team of professional draftsmen.
3. To develop designs from project specifications.
4. To allocate, prioritize and check work of a team of draftsmen.
5. To check and evaluate design and material specifications for tender.
6. To prepare and check material data sheets and coordinate with procurement engineer to select materials.
7. To document, record and report on meetings, progress of jobs and construction completions from design & validation reports from Project Engineers.
8. To incorporate feed back from projects and customers for design clarification and modifications during the development and construction project phases.

Skills
• Team Leadership
• Conflict Resolution
• Specific software Application
• Communication
• Control and instrumentation system design & application software
• Thorough understanding of Engineering standards
• AutoCAD application design skills
• 8 to 10 years of work experience in the design field of high raise buildings, industrial projects, commercial complexes, etc.......

Education
Bachelor Degree in Electrical Engineering

Apply Online
http://www.kharafinational.com/kn/career/career_kuwait.html

-S.Mohideen Abdul Kadir
--------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...