நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 23, 2011

Bring Your Buddy (Job opening with TCS BPO)

_______________
----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 10/18/2011 10:48 AM -----













                                                                         CURRENT REQUIREMENTS IN TCS BPO

Role
Qualification & Experience
Desired Skill Set

Team Member

Statistical Modeling
MSc/M Tech/B Sc/MA  – Stats/Maths/Operation Research/Econometrics with
1-4 years experience in Statistical Modeling

MBA Finance/Computer Science will NOT suit this requirement
• Experience in Statistical modeling
• Strong understanding of modeling techniques and applications
• Experience in SAS/SPSS will be an added advantage
• Should be good with use of Excel
• Basic understanding of Market Research
• Excellent communication skills- MUST

 Any queries drop a mail to bangalore.bringyourbuddy@tcs.com
Role
Qualification & Experience
Required Skill set

       Team Member

        Any Graduates,post      graduates (MA,M.Com)

0-3 years experience

 •    Good Communication skill
 •     Basic Analytical & Reasoning skills
 •     Willing to work in any shifts  - mainly in night shifts
 •     Should not have any backlogs
 •      No gaps during academics (gap should not be more than 2 year)
 •      BE, B.Pharm, M Sc, MCA, MBA are not applicable
Eligible candidates can attend walk-in Interview:Date : 17 Oct(Monday)&18 Oct (Tuesday),2011
Time:12:00 pm-3:00 pm
Venue:Tata Consultancy Services
Ground, 1st & 2nd Floor, Rameshwar Building,
Om Business Park, Ellora Park,Subhanpura, Baroda
Vadodara - 390023,Gujarat

Contact Person: Abhilash /Rahul
Documents to carry : Resume, EPIR Number&last 3 months pay slip(for experienced candidates),BYB form(For freshers)

Any queries drop a mail to baroda.bringyourbuddy@tcs.com
Role
Qualification & Experience
Desired Skill Set

Manager/Senior Manager/AVP
Retail banking


Any graduate
8-12 years experience
 •    In depth knowledge in Mortgage
 •    Good understanding of Mortgage life cycle & products
 •    Good analytical thinking,customer orientation, Interpersonal skills,decision    making
 •    Working knowledge in any mortgage  application is an added advantage
Manager/Senior Manager/AVP
Retail banking

Any graduate
8-12 years experience
 •    In depth knowledge in retail banking
 •    Good understanding of Retail banking cycle & products
 •    Good analytical thinking,customer orientation & Interpersonal skills
 •    Working knowledge in any retail banking application is an added advantage
Team Member
Non voice

Commerce graduate/Post graduate
8 months- 2 years experience
 •    Good communication skills
 •    Experience in baking
 •    Ready to work in shifts
Team Member
Semi-voice


Any graduate
8 months-2 years experience
 •   Good communication skills
 •   Good Analytical skills
 •    Ready to work in shifts
 •   B E/B Tech/MBA/MCA/M Sc IT are not eligible
Team Member
French Specialist
Any Graduates
8 months - 2 years of experience
 •   Good in French language
 •   Experience in French Process
 •   B E/B Tech/MBA/MCA/M Sc IT are not eligible
Team Leader
General Ledger

Commerce Graduates
 6-8 years of experience
 •   Experienced in General Ledger
 •   Good Knowledge in Accounts concepts
 •   Team Management Skill
 •   B E/B Tech/MBA/MCA/M Sc IT are not eligible
Team Leader
Voice

Any Graduates
 6 -8 years of experience
 •    Experienced in Voice Process
 •    Team Management Skill
Team Member
Voice
 
        Any Graduates
8 months - 2 years of experience
 •    Excellent communication Skill
 •    Experience in Voice Process
   Any queries drop a mail to chennai.byb@tcs.com/chennai.bringyourbuddy@tcs.com
Role
Qualification & Experience
Required Skill set

      Trainee

Any graduates
(B Com/BBA/BBM/BA)
0-8 months experience
 •    Only full time courses considered
 •    Should NOT have any backlogs.
 •    Should NOT have attended any TCS interview in last 6 months
 •   Should be flexible working in shifts
 •   No gaps during academics (gap more than 2 years)
 •   BE /B Tech/ BSc IT/ B Pharm/ BCA are NOT eligible to apply
Eligible candidates can attend walk-in Interview:Date : 17 Oct(Monday)-21 Oct (Friday),2011
Time:12:00  to 3:00 PM
Venue: Tata Consultancy Services
Tower A, 3rd Floor, Bldg No.6,W Block

Bldg No. 6, W Block
DLF Phase 3
Gurgaon 122 002
Contact Person: Sumit Sharma/Surya Grover
Documents to carry : Resume,BYB form

  Any queries drop a mail to delhi.bringyourbuddy@tcs.com

Role
Qualification & Experience
Desired Skill Set

 Lead
Quality

Graduate/ Post Graduate in any stream- Black Belt
Minimum 5 -7 years experience
 •   Should have worked on Black belt projects
 •   Transformation projects will be an added advantage
 •   Excellent communication skills ,written & verbal
 •   Customer orientation skills
 •   Knowledge on convergence technology is an added advantage  (multimedia contact center - voice, data, e-mail, web inter-play).
Any queries drop a mail to Kolkata.byb@tcs.com
Role
Qualification  & Experience
Required skill set

         Team Member
                 Voice
Freshers graduate or Higher secondary with minimum 24 months experience
0-6 years experience
 •    Candidate should have good communication Skills.
 •    Candidates customer service/inbound sales experience
 •    Candidates should be comfortable with night Shifts.
Team Member
Manual testers
B E/B Tech/M Sc IT
1-3 years experience
   Experience in Manual testing
Team Member
Automation testing
B E/B Tech/M Sc IT
1-3 years experience
   Experience in QTP - automation testing
Team Member
Load Runner
B E/B Tech/M Sc IT
1-3 years experience
   Experience in performance testing - load runner

Subject Matter Expert
Pharma

 Minimum 5 years experience
   Candidate with experience in Pharmacovigilance /Clinical Data    Management/Medical writing/Bio Statisticians/Regulatory Affairs

Please send the resume to mumbai.bringyourbuddy@tcs.com before 17 Oct 2011 for this requirement

     Any queries drop a mail to mumbai.byb@tcs.com/mumbai.bringyourbuddy@tcs.com


           

*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

3 Simple Steps to Refer your buddy
Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

Eligibility Criteria:
15 years of regular education
Graduation through correspondence will not be not be considered
Not more than 2 years break either in career or education
Candidates who have attended in the interview with TCS in last 6 months need not apply.


For any Queries - write to us at  tcsbpo.byb@tcs.com  

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India BPO BYB Scheme




           Regards
         BYB Team -BPO

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you





No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...