நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, October 28, 2011

Job Opening for freshers - KLAUS IT SOLUTIONS For Remote Infrastructure Support in Chennai ! - Pl contact Directly !


 
Assalamu allaikum brother.....
pls update this job details to  your nagore flash on facebook.regarding
m.sheik


Excellent  openings  For Freshers in KLAUS IT SOLUTIONS For Remote Infrastructure Support in Chennai !
 
The details are as below : Interested Candidates can contact Rajashree Sampath directly at the address given below this mail :
 
 
Candidates have to Write test in Technical/Aptitude/Analytical.  Shortlisted candidates will have to undergo Nasscom English Communication test. Shortlisted from this lot
will have to attend Written test and interview  in Chennai.
 
Salary :
Rs. 4000/- Stipend during the evaluation project period for 1month.
Rs. 10500/ CTC per month which includes ESI, PF and leave benefits from 2nd month onwards.
 
Note: Work will be on shift basis and they will be paid shift allowance also.
 
Job description
Roles:
·         Consistently deliver quality customer support
·         Understand and document customer needs
·         Manage customer expectations (in accordance with the Service Level Agreement (SLA))
·         Resolve (or assist in the resolution of) customer incidents or requests
·         Take ownership (as appropriate) of the customer's incident or request
·         Enhance the customer's relationship with the organization
 
Responsibilities:
·         Receiving calls monitor mailbox/automated alerts and provide technical and operational support or customer liaison
·         Register and prioritize incidents and service request as per defined metrics and service level requirements
·         Update and monitor incident details, including the configuration items affected as per the norms and service level requirements
·         Make an initial assessment of incidents/requests, attempting to resolve them or escalate /refer them to the right stake holders who can resolve it, based on defined metric and agreed service levels
·         Keep the right stake holders informed on incident/request status and progress as per defined norm or service level requirements.
·         Maintaining and enhancing customer satisfaction
 
Skills: Communication / Soft Skills
·         Good interpersonal and communication skills
·         Customer service orientation and ability to work in a team
·         Excellent Soft skill, Communications skills (Voice & Email) to handle global customers
·         Strong computer handling skills
·         Ability to perform in adverse situations
·         Should be willing to work in 24x7 shift environment.
·         Should be able to support Global customers
 
Technical Skills
·         Following System Administrator Certifications are recommended – MCSA/ MCSE/ CCNA / CCNP/ SUN Certified professional
·         Working Knowledge on the following technology areas is a must :
o   End User Computing :
§  Basics of Computer Hardware and Portables
§  Desktop and Peripherals Troubleshooting
§  Windows XP and Windows 7
§  Desktop Security
o   Networking Basics
o   Windows Platform Administration
§  Windows Server Administration
§  Active Directory Administration & Tools
§  Introduction to MS-Exchange Server, VMware and Citrix
o   Unix
§  Solaris Administration
§  Linux Basics & Administration
o   Production Operations
§  Storage Fundamentals
§  Backup Monitoring & Administration
§  Batch Monitoring & Administration
o   Remote Infrastructure Management Overview & ITIL Awareness
§  Troubleshooting skills on desktop and shrink-wrapped applications (MS office, Adobe Etc.)
§  Exposure to password reset/ User Access Management tools Remote Infrastructure monitoring & troubleshooting tools like Remedy/HP NNM...Etc
 
 
Contact Person:
Rajashree Sampath
 
Klaus IT Solutions
#47, Wellington Street | Richmond Town | Bangalore - 560 025
Ph: +91 08 4901 6111  Extn: 6040 | Cell: 9980065847
 
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...