நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, October 27, 2011

IT-TECHNICAL JOB OPENINGS IN CHENNAI,BANGALORE ETCNaukri.com naukri.com
India's No.1 Job Site
Job Alert Please add naukrialerts@naukri.com to your contact list to prevent future mails from going into Junk/Spam folder.
Dear candidates,
Please find below the jobs that match your current profile
Please note that more accurate the information (such as Keyskills, Salary, Location etc) you provide in your profile, the more precise your job alerts will become.
You last updated your profile on 05th Apr, 2011.
Your email id registered with Naukri.com is not verified. Verify it now.
Jobs matching your Profile in locations preferred by you:
Computer Hardware Engineer (0-5 yrs.)
Vision India Limited (Ahmedabad, Bengaluru/Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad / Secunderabad, Kolkata, Mumbai, Noida, Pune)
Computer Hardware Troubleshooting including Operating System and Applications related problems. One has to have knowledge of Windows 7, office 2010 etc and should
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY JN1I4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware & Networking Engineer (0-5 yrs.)
R.R. Enterprises (Bengaluru/Bangalore, Chennai, Delhi/NCR, Kolkata, Mumbai, Pune)
We are looking Freshers & qualified -Executives & Ast. Executives Candidates who are Interested in IT Software, need to apply
IT Software - Application Programming / Maintenance » Network Admin
SMS APPLY NW3I4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Hardware, Desktop, System Admin, Networking Engineers (0-2 yrs.)
Insys Infocomm (Bengaluru/Bangalore, Chennai)
Whereas a network technician or engineer designs and sets up the infrastructure for a computer network, a network administrator usually configures and manages an existing netw
IT Software - Network Administration / Security » Fresher
SMS APPLY VNYH4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Network Technician (1-2 yrs.)
ZEiSys Technologies Private Ltd. (Chennai)
Should be able to manage, administer and control network infrastructure, active directory of the company, Microsoft Sharepoint Server 2008 Installation ,Microsoft Exchange Ser
IT Software - Network Administration / Security » Network Admin
SMS APPLY 6H6F4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Technical Support Representative (1-3 yrs.)
Magna Infotech Pvt Ltd (Bengaluru/Bangalore)
Hi,   I am looking fro 1 to 3 years of experiene candidate in Techncial support with excellent communication.   Must have
ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations » Associate / Sr. Associate -(Technical)
SMS APPLY BF7C4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Network Specialist (2-5 yrs.)
The Head Hunters (India) Pvt Ltd (Chennai)
Requirement Details Position 1 – Wireless Networking Specialist Experience Level – 2 – 5 Yrs Work Location – Chennai
IT Software - Network Administration / Security » Network Admin
SMS APPLY AMZJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Jobs matching your Profile in other locations:
Hardware & Networking Engineer/System Adminstrator (1-3 yrs.)
City Tech Software Pvt Ltd (Kolkata)
Technical Knowledge in Hardware Troubleshooting (Pc , printer & LAN) Software Installation & Configuration (Windows Client , Ms Office , Mail Outlook etc.,)Concept on Virtual
IT Software - Application Programming / Maintenance » System Admin
SMS APPLY ADZJ4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
URGENT INTERVIEWS/HARDWARE NETWORK TECHNICIAN/SAUDI ARABIA (0-2 yrs.)
Habsons Jobsup Limited (Saudi Arabia)
The Candidate should have minimum 6months 2 years of experience in cabling, switching and networking experience
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Network Admin
SMS APPLY J5WJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Desktop Engineer / Sr. Desktop Engineer - On the spot offer (0-4 yrs.)
S2 Infotech Pvt Ltd (Mumbai, Mumbai Suburbs)
Knowledge of Windows 98,XP, 2000 Professional Knowledge of Antivirus Experience of Setting up LAN, cabling, Telephone Knowledge on ITIL frame work<
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY ZYZJ4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Opening for Sr.Desktop Engineer / System Administrator (0-3 yrs.)
Progressive Infotech Pvt Ltd. (Mumbai)
Hi, Currently we are having opening for Desktop/Sr.Desktop/System Administrator/IT Helpdesk with Progressive Infotech, Mumbai
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY HDYJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Opening for Sr.Desktop Engineer / System Administrator (0-3 yrs.)
Progressive Infotech Pvt Ltd. (Mumbai)
Hi, Currently we are having opening for Desktop/Sr.Desktop/System Administrator/IT Helpdesk with Progressive Infotech, Mumbai
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY V2VJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
SSI_Clarity / Services Engineer (2-4 yrs.)
Ericsson India Pvt. Ltd. (Noida)
At least 3 years of experience in design/development of Fault management and Configuration of Network Management Systems using the Clarity development suite Demons
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY 9TYJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Assistant Programmer (0-2 yrs.)
S2 Infotech Pvt Ltd (Chandigarh)
System Admin with 0 - 1.5 yrs of exp H/w and networking Trouble shooting and installation  knowledge of up
IT Software - Network Administration / Security » System Admin
SMS APPLY IYWJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Executive -IT (2-4 yrs.)
Kandhari Beverages Pvt Limited (Chandigarh)
Handle the Hardware & networking setup.Installation of Windows.Knowlede of ERP module.
IT Software - Network Administration / Security » Network Admin
SMS APPLY J6XJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Desktop Engineer (1-5 yrs.)
PCS Technology Ltd. (Mumbai)
Position: Desktop Engineer Total Experience: 6 months to 2year of Experience Work Location: Mumbai Qualification: Diploma / B.E / An
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Installation Technician
SMS APPLY TMZJ4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Do you find these jobs relevant? YES   NO
Did you know that you could specify the criteria for your Job alert? Here's how you can
Double your visibility and enhance your job search. Call 1800-102-5557 (toll free) now!
 
Login & Update Resume Now Forgot your Password?
*This link will be functional for 72 hours and can only be used once to login automatically.
Wish you good luck in your job search.

Regards,
Naukri.com Team
* This service is provided free by Naukri.com. However, Standard Premium Message charges may be levied by your operator. To know more, please contact your Mobile Service Operator.
This is a system generated email, please do not reply to this message.The jobs sent in this mail have been posted by the clients of Naukri.com. IEIL has taken all reasonable steps to ensure that the information in this mailer is authentic. Users are advised to research bonafides of advertisers independently. IEIL shall not have any responsibility in this regard. We recommend that you visit Terms & Conditions and the Security Advice for more comprehensive information.
You have received this mail because you are a member of Naukri.com. You can unsubscribe from this mailer or other mails after logging in to your account.
Report a problem
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...