நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 23, 2011

OPPORTUNITIES IN MANUFACTURING DOMAIN CONSULTING
____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 10/19/2011 10:29 AM -----
From: TCS BudZee/MUM/TCS


Date: 10/19/2011 09:09 AM
Subject: OPPORTUNITIES IN MANUFACTURING DOMAIN CONSULTING
Sent by: DominoAdministrator


Joining Location Mumbai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai
EPIR Number to be

shared with

Aditi Parida/HYD/TCS   |   Shradha Joshi/PNE/TCS   | Avishkar.mhatre@tcs.com

Skill
Experience
Requirement (JD)
Business Analyst 5-7 Years Work experience in manufacturing industry in any functional area; exposure to IT; MBA preferred. Should be able to understand business processes and look at solutions for business challenges through process interventions
Domain Consultant 7-2 Years Work experience in manufacturing industry in any functional area; exposure to IT; MBA preferred ; should have sound knowledge of one or more business functions and have done internal or eternal advisory / project / planning before. Preference for having worked in a consulting firm or in advisory capacity in the industry.
Industry SME / CoE Lead 12-18 years Work experience in manufacturing industry in any functional area; exposure to IT; MBA preferred

Should have worked in a consulting firm in similar capacity before; preferably have international exposure, have participated in industry events, published papers and should be recognized for an area of expertise=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...