நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, October 28, 2011

Let this festival of lights brighten up your buddy's career!

____________________________________________
----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 10/27/2011 11:01 AM -----
From: tcsbpo.byb@tcs.com
To:  
Date: 10/26/2011 01:49 AM
Subject: Let this festival of lights brighten up your buddy's career!
Sent by: DominoAdministrator

Presales Transformation Transition Process Excellence Admin

Role
 Band
Location
Requirement (JD)
Pre Sales Insurance
Manager
Mumbai
Create Insurance solutions as per the client requirements, Participate in Demand creation , Collaborate with the Delivery team create innovative offerings.                                  
Pre Sales Capital Market
Manager
Mumbai
Create Capital Market solutions as per the client requirements, Participate in Demand creation , Collaborate with the Delivery team create innovative offerings.        
KPO Presales
Manager
Bangalore
Experience in KPO Presales. Should have worked in Research and Analytics. Should be able to conceptualize ideas on new domains. Any academic background.*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward


Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume  
  • A photo ID proof  
  • All original mark sheets and certificates  
  • PAN Card #

Eligibility Criteria
 
  • Only Full Time courses would be considered.  
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.  
  • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
  • Candidates should have good communication skills.  
  • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy


Step 1: Create buddy's profile  

Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

*Select BPO option for referring your Buddies for BPO


Step 2: Ask buddy to confirm profile

Your buddy needs to log on to
http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume

Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


To Know more about BYB

Log on to
 UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)

Log on to
Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


Regards,
Bring Your Buddy Team
TATA Consultancy Services=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...