நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 23, 2011

Purchaser / Purchasing Officer(S$1500 - $S$4500) and thousands more jobs at MALAYSIA


Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
JobsCentral WorkshopsGood Things Must Share

Hello JOB SEEKERS,

You are receiving this email as a service from JobsCentral. Please add system@jobscentral.com.sg into your address book or mark this email as a non-spam / junk email. JobsCentral will only use this email to send important login or job alert information.

Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
Kaplan Singapore Master of Science in Information Technology (Part time) Send Enquiry


Be a priority jobseeker!

Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Permanent Personnel Services Pte Ltd Purchaser / Purchasing Officer(S$1500 - $S$4500)Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
2
PowerNet InternationalASSOCIATE ENGINEER (Engineering) Exp., Manager (Perm, Contract)Apply
Now!
3
Procter & Gamble International OperationsHealth, Safety & Environment Specialist Exp. (Perm)Apply
Now!
4
Spectrum Conferencing Pte LtdIT Administrator Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
5
Antarius IS Pte LtdTechnical Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
6
USONYX PTE LTDTechnical Support Engineer (Level 1/2/3) Entry, Manager (Perm, Contract)Apply
Now!
7
CrimsonLogic Pte LtdLead Systems Engineer Exp. (Perm)Apply
Now!
8
INNOVEI SOLUTIONS PTE LTDProcurement Assistant Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
9
EPS Computer Systems Pte LtdTraining Consultant (SAP/ERP/FINANCE) Entry, Exp. (Contract, Project)Apply
Now!
10
AXS Pte LtdService Technician Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
11
Target Recruitment, a member of WMS GroupField Application Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
12
Mackay CommunicationsMarine Electronics Technicians in Singapore Exp. (Perm)Apply
Now!
13
Central Provident Fund BoardSenior / IT Consultant (Business Intelligence) Exp. (Contract)Apply
Now!
14
National Institute of EducationAPPLICATION DEVELOPER (CENTRE FOR E-LEARNING) (Contract Position) Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
15
Lunch Actually Pte LtdDating Consultant Entry (Perm)Apply
Now!
16
Genesis Networks Pte LtdProject Manager Exp. (Perm)Apply
Now!
17
Frontier e-HR Pte LtdApplication Specialist Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
18
MTV Networks InternationalJunior Web Developer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
19
Veolia Water Solutions & Technologies (SEA) Pte LtdService Engineering Assistant / Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
20
Bayes Recruitment Pte LtdSales & Marketing Executive (medical/radiology) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!

JobsCentral tip: We recommend all jobseekers to practice caution when applying for jobs that appear suspicious. Here are some pointers to help you out.

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...