நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, October 29, 2011

Urgent Jobs Required in Middle East


---------- Forwarded message ----------
From: Esnadteam <resources@esnadteam.com>


 

We have listed the following job vacancies below that might interest you.

Please send an email to resources@esnadteam.com 

Please indicate the Job Position you are applying for. If you don't indicate the position you are applying for, your CV will not be considered.

_________________________________________________________________________

 

NW Design & Optimization Engineer, MV Huawei Radio

Job Description:

Performs design and performance activities in customer projects independently, according to project plan and in project managers guidance

• Provides support to clients and/or customers (typically on-site) in his field of expertise

• Operates in compliance with the processes, methods and tools linked to the job and possesses service excellence awareness

• Reports the progress of his/her work to project management / line management

Typical tasks

• Works typically on one or alternatively in two technology areas

• Efficient utilization of design and measurement tools, including internal and external troubleshooting tools

• Network Dimensioning for sales

• Network design

• Field Measurements and laboratory tests

• Network and/or service optimization

Multivendor GSM/EDGE Radio Network (Huawei)            

                           

Main skills / competence requirements / network element:

Multi Vendor GSM/EDGE Radio Network Optimization (Huawei)                                              


Location: Dubai, Abu Dhabi – UAE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NW Design & Optimization Engineer, MV Huawei Radio

Job Description:

Performs design and performance activities in customer projects independently, according to project plan and in project managers guidance

• Provides support to clients and/or customers (typically on-site) in his field of expertise

• Operates in compliance with the processes, methods and tools linked to the job and possesses service excellence awareness

• Reports the progress of his/her work to project management / line management

Typical tasks

• Works typically on one or alternatively in two technology areas

• Efficient utilization of design and measurement tools, including internal and external troubleshooting tools

• Network Dimensioning for sales

• Network design

• Field Measurements and laboratory tests

• Network and/or service optimization.

Multivendor GSM/EDGE Radio Network (Huawei)            

               

Main skills / competence requirements / network element:

Multi Vendor UMTS Radio Network Optimization (Huawei)                                                       

Location: Dubai, Abu Dhabi – UAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NW Design & Optimization Engineer, Radio GSM/EDGE

Job Description:

Performs design and performance activities in customer projects independently, according to project plan and in project managers guidance

• Provides support to clients and/or customers (typically on-site) in his field of expertise

• Operates in compliance with the processes, methods and tools linked to the job and possesses service excellence awareness

• Reports the progress of his/her work to project management / line management

Typical tasks

• Works typically on one or alternatively in two technology areas

• Efficient utilization of design and measurement tools, including internal and external troubleshooting tools

• Network Dimensioning for sales

• Network design

• Field Measurements and laboratory tests

• Network and/or service optimization

 

Radio Network Design and Optimization (Pre-launch) GSM/EDGE            

               

Main skills / competence requirements / network element:

Radio Design and Network Optimization (GSM/EDGE)

Competency and experience on pre-launch optimization           

                                                       

Location: Dubai, Abu Dhabi – UAE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Customer Support Engineer WCDMA/RAN - RNC

Preference: Religion must be Islam

Job Description:

Commissioning of Nokia RNC with RU20 SW level

Integration of Nokia RNC with RU20 SW level

Acceptance of Nokia RNC with RU20 SW level             

                                             

Main skills / competence requirements / network element:

Nokia RNC (Commissioning / Integration / Acceptance) SW Level RU20                                                                            

Location: Deployment field work - Across Saudi Arabia           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Network Engineer

Preference: Pakistani and Local
Main skills / competence requirements / network element:

IP network experience; Juniper Network certification(s)        

               

Location: Pakistan, Islamabad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IBS Design & Optimization Engineer
Languages: English is a must (spoken and written) and Arabic will be a plus
point.

Job Description:
IBS Optimization and design engineer for Etisalat UAE-IBS project to work
on Abu Dhabi region. The scope includes building survey, antenna locations
preparations, link budget calculation, coverage estimation, building BOQ,
schematic diagrams and full design document in addition to walk test of the
site and tune the parameters to resolve optimization related issues and
meeting KPIs


Main skills / competence requirements / network element:
IBS design and optimization, customer interface skills, IBWave professional
user

Location: Abu Dhabi and Dubai - UAE / Qatar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motorola GSM Radio Network Optimizer
Network Planning & Optimization
1. Daily Monitoring of BSC, BTS, Cell level KPI for Motorola 2G Network

2. Highlighting issues & provide solutions
3. KPI improvement via Database trials
4. Handling Customer related technical queries
5. Customer Interaction at peer level
6. Able to analyze the TEMS Drive Test logs and provide recommendations

4-6 years relevant experience, fully competent. Uses functionally specific knowledge. Degree holder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALU GSM Radio Network Optimizer
Network Planning & Optimization
1. Daily Monitoring of BSC, BTS, Cell level KPI for Alcatel Lucent 2G Network

2. Highlighting issues & provide solutions
3. KPI improvement via Database trials
4. Handling Customer related technical queries
5. Customer Interaction at peer level
6. Able to analyze the TEMS Drive Test logs and provide recommendations

4-6 years relevant experience, fully competent. Uses functionally specific knowledge. Degree holder.

__________________________________________________________________________________

 

I apologize if you find this email doesn't concern you. Please refer these job vacancies to qualified applicants.

To remove yourself from future mailings of this nature, send an email to: outsourcing@esnadteam.com. Our Privacy Statement.

This email was sent to you by Esnadteam - Staffing Group. 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...