நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, October 28, 2011

Senior Network Engineer &Specialist opening in chennai
----- Forwarded Message -----
From: Covenant Consultants <rupali@covenantindia.net>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Covenant Consultants
Experience required for the Job: 2 - 6 years
Annual Salary of the Job: upto 5.5lakhs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Greetings from Covenant Consultants !
We have an opening for Network specialist and Senior Network Engineer with a leadindg MNC.Work location woul be in chennai.Intrested candidate reach rupali@8880007641/080 41659913 or rupali@covenantindia.net.Find below the requirement for Network specialist and Senior Network engineer.


LOCATION:-
Chennai, India

Job Description

Networking

Job Description

Primary Skill:

Good understanding of OSI Model, TCP/IP protocol suite (IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, SNMP, FTP, TFTP).
Bridging and switching concepts, LAN technologies such as Ethernet-CSMA/CD.
STP - IEEE 802.1d/ IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
VLANS, Tagging - IEEE 802.1q, 802.3ad.
HSRP and VRRP.
IP addressing and sub netting, Routing concepts, VLSM/CIDR.
Working knowledge with routing protocols - RIP V1/V2, OSPF
IS-IS, VRRP, MPLS, RSVP, LDP
Excellent Communication Skills

Secondary Skill:

Should have experience in configuration and troubleshooting high-end networks
The ideal candidate will be an Engineer, who is a self-starter, with excellent interpersonal, communication, documentation, problem solving and troubleshooting skills.
Quality focus, result & goal orientation in a group situation and commitment to customer delight are a must.
Sound fundamentals and in-depth knowledge of Networking Concepts
Should relocate to Chennai & work on 24/7 environment.Certification such as CCNA, CCNP, CCIE will be added value.
enior Network Engineer / Network Specialist

LOCATION:-
Chennai, India

Job Description

Networking

Job Description

Primary Skill:

Good understanding of OSI Model, TCP/IP protocol suite (IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, SNMP, FTP, TFTP).
Bridging and switching concepts, LAN technologies such as Ethernet-CSMA/CD.
STP - IEEE 802.1d/ IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
VLANS, Tagging - IEEE 802.1q, 802.3ad.
HSRP and VRRP.
IP addressing and sub netting, Routing concepts, VLSM/CIDR.
Working knowledge with routing protocols - RIP V1/V2, OSPF
IS-IS, VRRP, MPLS, RSVP, LDP
Excellent Communication Skills

Secondary Skill:

Should have experience in configuration and troubleshooting high-end networks
The ideal candidate will be an Engineer, who is a self-starter, with excellent interpersonal, communication, documentation, problem solving and troubleshooting skills.
Quality focus, result & goal orientation in a group situation and commitment to customer delight are a must.
Sound fundamentals and in-depth knowledge of Networking Concepts
Should relocate to Chennai & work on 24/7 environment.Certification such as CCNA, CCNP, CCIE will be added value.
Additional Information for both the positions.

* Work Location: Chennai
* Work Timing: 24/7 shift
* Process: Voice process
* Communication Skill: Excellent communication skill

* Yrs of Experience: 2 to 6 yrs
* Salary grid: 3 to 5.5 Lpa
* Notice Period: 15 - 20 days only


PLZ IGNORE THE MAIL IF THE REQUIRMENTS ARE NOT MATCHING WITH YOUR PROFILE.

Warm Regards ,
Rupali
08880007641 / 080 41659913 / rupali@covenantindia.net
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (sweety@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...