நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 23, 2011

Safety Engineer Housing Projects - Saudi Arabia
---------- Forwarded message ----------
From: Dar Al Riyadh <mohanram.pandi@daralriyadh.com>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Dar Al Riyadh

Experience required for the Job: 5 - 9 years
Job Location: Saudi Arabia

Dear Candidate,

Safety Engineer Housing Projects - Saudi Arabia

We from DAR ALRIYADH - If you"re interested for below mentioned position please mail us back with your updated profile at the earliest

About DAR Al Riyadh:

Dar Al Riyadh, was established in 1975. We have successfully extended professional service capabilities from Engineering or Architecture into Procurement & Construction Management. Candidates who are selected by us will be an employee of DAR Al Riyadh & placed in our client location, Our client a leading Oil refinery Company in Saudi Arabia . To know more about DAR Al Riyadh Please visit www.daralriyadh.com

Position : Safety Engineer Housing Projects

Number of Positions : 7

Location : Saudi Arabia

Working hours : 48 HRS

Working days : 5 days

Benefits : Basic salary + HRA + TA + Medical +Insurance + Family/ Single Status + Travel Tickets + 1 month paid vacation /yr + SA + O.T, etc

Kindly let us know if you require any more details. We will be glad to share the details with you.

Looking forward for your immediate response.

Note: If you are not interested please forward this mail to your friends or groups or try to refer

Note: Please ignore this email if you received earlier .Thank you
Is this job relevant to you? Yes No

Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Dar Al Riyadh (mohanram.pandi@daralriyadh.com, P.O. Box 20753, Alkhobar, Eastern Province - 31952) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...