நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 23, 2011

NETWORK ENGINEER IN BAHRAIN


http://www.batelcocareers.com/batelcogroup/batelco/VacancyDetail.aspx?CompanyID=31&VacancyID=38429
 
VAC1541 - Network Engineer
Company: Batelco Bahrain Function: Network & Engineering
Country: Bahrain Closing date: 17-Oct-2011
Purpose:

To monitor and control the day to day network operations and maintenance activities associated with the relevant network platforms (NGN,MSAN,IP/MPLS,3G), ensuring availability of services at high standards,  and that KPIs, SLAs targets and business requirements are always met to  the optimum level of customer satisfaction. To act as a source of information and expertise to staff on the related technologies and platforms.

Responsibilities:
 • Monitor and assess the efficiency of the daily performance of the relevant Network Platforms and services, and carry out corrective actions to maintain a high standard grade of service.
 • Perform network operation and maintenance activities in accordance with the related laid down procedures and business requirements.
 • Perform and implement service provisioning, configuration and testing according to service orders requests.
 • Perform testing and commissioning of new services, features and equipment and assist with their introduction into the network.
 • Analyze and rectify customer, service and platform related faults and problems in accordance with internal procedures.
 • Analyze and Investigate service and platform failure/outages and make recommendations to avoid reoccurrence.
 • Execute network migration and development plans to meet project targets and network upgrades.
 • Assist the Professional Engineer in the design and presentation of the Network and customer solutions.
 • Coordinate and/or implement planned outages and advice concerned parties and administrations as necessary.
 • Write, review and update work instructions and procedures according to the company and ISO 9002 standards to improve operational efficiencies.
 • Assist the Professional Engineer in representing the section in related projects and internal committees.
 • Assist with the training and development of new staff and consolidators.
 • Assist Network planning and development sections in dimensioning the network.
 • Respond to callouts and attend shift duties as and when required.
 • Implement service restoration plan as and when necessary or as directed.
Qualifications:
 • BSC degree engineering or HND.
Skills:
 • Strong technical knowledge on relevant system or platform.
 • Good communication skill.
 • Strong knowledge on telecommunications field.
 • Excellent command of written and spoken English.
 • Competent use of office software packages.
 • Full knowledge of software applications used to manage the systems, equipment and services.
 • Have the understanding of all NGN concept and Telecom knowledge (i.e Softswitch, IP, MSAN,3G).
 • Ability to manage in a dynamic environment and work under pressure.
 • Competent use of office software packages.
 • Have the ability to support in the design network and customer Solutions
 • Have the ability to present network & customer solutions
 • Strong customer management.
 • Excellent conflict management
 • Have the strong ability to practice and promote Batelco's Danat values culture.
Experience:
 • 2 years experience  in Electrical / Electronic / Telecommunications Engineering. 
Note: you will be required to attach the following:
1. Resume / cvNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...