நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 23, 2011

Walk-In Drive For Voice


---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>g
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 10/19/2011 10:28 AM -----
From: Mumbai.bringyourbuddy@tcs.com


Date: 10/19/2011 05:04 AM
Subject: Walk-In Drive For Voice
Sent by: DominoAdministrator


         
Date    19-Oct-11 (Wednesday)   to   21-Oct-11 (Friday)
Time   (CHENNAI)-11:00 AM to 5:00 PM, (MUMBAI)-10:00 AM to 1:00 PM.
Venue   CHENNAI ADDRESS:-
   9 Th Floor,TCS e-Serve Ltd,
   Spencer Plaza,III Phase,769,
   Anna Salai,Chennai -2
  MUMBAI ADDRESS:-
  TCS- 1st Floor,Building No 3,
  Above Nirlon Corporate Office,
 Nirlon Knowledge Park,Off W.E Highway,
 Goregaon East ,Mumbai-400063
Contact Person  Sathish (Chennai) / Elton (Mumbai)
Documents Required   Resume,
  Photo Id Proof,
  Latest 3 pay slips
  EPIR Number* (Experienced Professionals)


Role
Qualification
Skill Set   
             VOICE
    Team Member  
   
   

           
                       
                          0 - 4 years
                                              JD FOR MUMBAI
 •  Any graduate with minimum 0 to 48 months of experience
 • Should not have any backlogs
 • No gap during academics (Gap more than 2 years)
 • HSC with minimum 24 relevant experience
 • Good communication skills
 • would prefer candidates who are target driven/exposure to sales or customer service
 • Good communication skills
 •  Ready to work in shifts
 •  MA, M.COM, BE, B.PHARM, M.SC, MCA, MBA are not applicable


VOICE
Team Member          0- 5 years
                                            JD FOR CHENNAI
 • Any graduate with 0 to 5 years International voice experience
 • B E/B Tech with minimum 8 months International voice experience can apply
 • Good communication skills
 •  Ready to work in shifts
 •  Undergraduate with 18 month of experience can apply

       

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.
 • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...