நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 23, 2011

Urgent requirement for Software Engineers with Tata Elxsi in Trivandrum---------- Forwarded message ----------
From: Tata Elxsi Ltd <abhiram@tataelxsi.co.in>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Tata Elxsi Ltd
Dear Candidate,
Hi Candidate ,

We do have an urgent requirement for Software professional who has 3+ Years of experience in development using C++ and Linux.

Job Location :- Trivandrum.

Experience :- 3 to 7 Yrs

Skills :-

Linux , server side , python , shell scripts.
Linux distribution â€" making custom distribution.
C/C++/Java programming.

If you might be interested, please send across your word formatted updated resume at the earliest. Also if you do have references of your friends or colleagues, do forward their resumes as well.

Thanks and Regards,

Abhiram V.G
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Tata Elxsi Ltd (reg@hdhd.com, Whitefield Road Near Hoody, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see difference!--
Nizar Ahamed | 99621 30600


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...