நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, March 2, 2011

Physical Design - 1st level Manager / Team Lead / Senior Design Engrs Requirements @ Hyderabad / Bangalore LocationDate: Wed, Mar 2, 2011 at 9:43 PM


HI

I am Leela from Executive search company Bangalore

We represent many Research & Hardware Labs/ Design Centers , Product and Service Based MNC available across India .

I'm pleased to inform you that Our esteemed client who is into ASICs, Processors, IP Development, EDA Product & Service MNC looking for physical Design skillset candidatures for 1st level Manager / Team Lead / Senior Design Engineer position .


Location : Bangalore / Hyderabad
--------------

Physical Design - 1st level Manager / Team Lead / Senior Design Engrs Requirements
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


** Looking for professionals with hands on Physical Design experience ( ASICs, ASPs, Processors ). The Job involves handling high performance unit levelintegration for processor chip.
** Responsibilities include, floorplanning,planning signal wires, pushing the data into lower level macros, physical integration of the lower level abstracts at the next higher level, timing closure, clean up signal and design ** integrity issues, physical verification and complete delivery of the high quality integrated unit to the chip level.
** Hands on exposure to timing closure techniques is a must.
** This role Involves working with global PD and timing leads,PD engineers and project managers in a matrix organization.
** Individual must have hands on PD experience with industry standard tools.
** Exposure to Cadence virtuoso tool will be added advantage. Candidates with Processor implementation back ground are preferred.
** Looking for candidates with more than 6 years of relevant PD experience


Client Information : ( To know more about Company pls reply back with your Queries )
-------------------------------------------------------------------

** Known through most of its recent history as the worlds largest company, they are the largest information technology and semiconductor Product employer in the world.
** It has engineers and consultants in over many countries and has eight Research laboratories worldwide. As a chip maker, they are among the Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders.

If you find this position to be interesting and willing to explore your career with our client, kindly send us your updated profile mentioning.

I assure you that your profile will be treated with utmost attention and it will remain confidential until and unless you permit us to go ahead with it.


Hope to see a prompt and positive response at the earliest.


Thanks & Regards,
Leela | Client Manager - Executive Search
Han Digital Solution (P) Ltd

Land Line: 080 -4049-3818 / 3888
Email: leela@handigital.com
Linkedin Profile : http://in.linkedin.com/in/leelaraj

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Han Digital Solution (P) Ltd (saran@handigital.com, # 14 & 15 , 2nd floor , Krishna Reddy Colony, Domlur Layout, BANGALORE, Karnataka - 560071) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
æ±½è½¦æ‹›è ˜ å¥³æ€§å ¥åº·


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...