நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 1, 2011

Grab your offer letter 28th Feb 2011

----- Forwarded Message -----
From: Bonanza Portfolio Ltd <nataraj.s@bonanzaonline.com>

Cc:

Sent: Saturday, February 26, 2011 12:56 PM
Subject: Grab your offer letter 28th Feb 2011

Asst relationship Manager • Responsible for client acquisition, and Business development. Essential requirement: • Graduate with prior experience from BFSI Industry. Experience: 1 to 3 years Should be Presentable, Aggressive, Good Network in market, Thanks & Regards, Nataraj.S HRD | Bonanza Portfolio Ltd Murugesa Naicker Complex, 65/2 Greams Road Chennai - 600006, Tamil Nadu T: 044 39180152 | M: 9894355232 Mail: nataraj.s@bonanzaonline.com | www.bonanzaonline.com
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Bonanza Portfolio Ltd (hrd@bonanzaonline.com, 4353/4c Madan Mohan street,Ansari road Daryaganj, NEW DELHI, Delhi - 110002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Jobs Part Time Jobs
Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj
Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...