நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 1, 2011

Mphasis is hiring 2009 & 2010 passed out GRADUATES


 

Job Description

The company is hiring Graduates for Development/ Testing roles. 

Salary Details

  •      Rs. 215,000  (Freshers)

  •     Rs. 240,000  (6-12 months experience / Certification Course)

 

Eligibility criterion -

Candidate should be a GRADUATE  passed out in 2009 or 2010.

Register yourself at http://www.myamcat.com/mphasis.am 


__._,_.___
.

__,_._,___
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...