நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, March 5, 2011

Job Vacancies in Uae
Fun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.net

 


Group: Al Jaber Group
Subsidiary: Al Jaber Energy Services
Job Title: Various
# of Positions: 230 Plus
Start: ASAP
Location: Abu Dhabi, UAE
Compensation: Competitive Salary, Housing, Transportation, Private Medical, And 30 Days Paid Vacation etc. etc.

The Project & Contract Details
Abu Dhabi Gas Industries Ltd (GASCO) has awarded Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPC) works contracts at the Habshan Sulphur Station and Pipelines, and Ruwais Sulphur Handling Terminal-2 to a consortium of two parties, one of which is Al Jaber Energy Services (AJES), Abu Dhabi. AJES was awarded a Dh2.25 billion contract with a completion period of 36 months The project contracts are on lump sum turnkey basis for the Shah and Habshan Rail (SHR) Granulated Sulphur Transportation and Management Project. The project will transport granulated sulphur from the Shah and Habshan Stations to export terminals at Ruwais via rail and will replace the current transportation of liquid sulphur via tankers to Ruwais. Liquid sulphur produced at the Shah and Habshan Processing Plants will be transported in pipelines to the Shah and Habshan Granule Plants to be granulated and loaded on railcars. The granulated sulphur will then be transported on the Union Railway system to the Sulphur Terminal in Ruwais where it will be unloaded and exported by ship to international markets..

 

Hence we are now urgently and pro-actively hiring for the following positions

- Commercial Manager
- Construction Manager - Civil / Mech
- Lead - Constructability Engineer
- Discipline Engineers
- Superintendent - Piping / Mech / Civil
- Chief Surveyor
- Field Engineer Piping / Mech / Civil
- General Foreman
- SiteHSE Manager
- Senior HSE Engineer
- HSE Engineer
- Site QA/QC Manager
- QA/QC Engineer - Civil - Mech
- Site Project Controls Manager
- Planning Engineer - 1
- Cost ControlEngineer
- Contracts Engineer
- Chief Quantity Surveyor
- Quantity Surveyor
- Procurement Manager
- Material Engineer
- Logistic Supervisor
- SiteMaterials Controller
- Warehouse Supervisor
- Site Administrator
- Payroll Supervisor - 1
- IT & Network Technician
- Business Development Manager
- Estimation & Tendering Manager
- Proposal Leader (Mechanical)
- Lead Estimator (Mechanical)
- Estimator Mechanical
- Procurement Engineer
- Document Controller

- Secretaries

- Others

 

NOTE: All positions require relevant working experience for the position applied within the OIL & Gas Sector.

This is the opportunity for you to make the most of your experience and move to a company that will offer you an amazing future should you choose to take it.

 

HOW TO APPLY
If you have the above experience and are interested in joining a growing and professional team please apply to this email by sending a
current and updated CV quoting the following Job Ref: AJES-Sulphur in the subject line to ensure a quick and efficient review of your
expertise and qualifications for this position. We love referrals... some of our best employees were hired through referrals, hence should you know anyone, who in your professional
knowledge would be suitable for the above mentioned position please kindly forward this email to them. Your kind co-operation and support
will be highly appreciated. Should you have any questions or require further information please do not hesitate to contact our recruitment hotline on +971 2 502 0878
during normal office hours. Please note that due to the high volume of applications we receive, ONLY successful applicants will be contacted.

Kind Regards,
Aishah Khalid
Senior Recruitment Specialist
Al Jaber Group Logo
A: Mussafah Industrial City,
P.O Box 2175, Abu Dhabi,
United Arab Emirates
P: +971 2 502 0878
E: Aishah.Khalid@aje.ae


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...