நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 1, 2011

Freshers-Off Campus Recruitment Drive for B.Sc/BCA/BCS-Tech MahindraWe are initiating Off Campus recruitment of B.Sc. (CS, IT, Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Electronic, Electrical) / BCA / BCS graduates of 2009 and 2010.  

We look forward to your support in recommending suitable candidates as per details given here under.  

Eligibility Criterion

Candidates should have graduated in the year 2009 and 2010 with a consistent academic performance of Minimum 60 % & above at X, XII & Graduation (relax able to 55% & above at any two of the levels).

 Only 1 year gap is allowed in between courses.   

Graduation should be completed within the stipulated time allocated by respective University. Any gap during the course will not be considered.  

Courses

1.                   BSC

*                   Computer Science

*                   Physics, Chemistry, Mathematics

*                   Statistics

*                   Information Technology

*                   Electronics

*                   Electrical  

2.                   BCA  

3.                   BCS  

Compensation

Selected Candidates will be offered salary of Rs.1.75L pa.  They will be put through initial training of 3 months and will be confirmed only after successful completion of the training. They will be required to sign a bond of Rs.1 Lakh for 2 years on joining.  

Please note that we will not be considering any other discipline or pass outs from any other batch apart from the ones mentioned above.  

Selection Process  

1.                   CVs are to be forwarded to bscfreshers@techmahindra.com orbscfresher@techmahindra.com  along with the spread sheet format attached. Incomplete entries & resumes sent directly to recruitment team or any one else will not be considered.

2.                   Last date for receiving the resume is COB (6pm IST)-Monday, 7th March`2011.

4.                   CV's will be shortlisted based on the criterion & intimation will be forwarded to candidates directly at least 1 week in advance, to appear for Aptitude tests / Interviews

5.                   Candidates will be called to join from a merit list which will be prepared based on Academic, Aptitude Test & Interview performance of candidates. Communication to this effect will be sent to candidates by e-mail directly.

6.                   Those offered will be required to join within 1 – 2 weeks of selection at Pune and Noida for training & subsequent posting. Not joining on given date and location will be considered as rejection.

6.                   No queries with members of the Recruitment team regarding any of the referred case(s) during the selection process will be entertained.

7.                   Candidates need to carry following documents (original + photocopy) at the time of test / interview.

8.                   There will be no reward against this referral.  

Mandatory Documents required to be carried by candidate for test / interview

A.                   Hard copy of Resume

B.                   Originals & Photocopies of Mark sheets and Certificates of 10th and 12th Std.

C.                   Photocopies of Mark Sheets (all semesters) and Degree certificate(s) of Graduation applicable

D.                   Photocopy of Passport  or  acknowledgement copy of  Passport application

E.                   3 Photographs

 

Regards

Resource Management Group

 __._,_.___

 

__._,_.___
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...