நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, March 5, 2011

Recommended jobs from Bayt.com
bayt.com/en/home/
bayt.com/en/home/ Recommended Jobs
Jobs that may interest you...*
Database Administration Head
Confidential Company - United Kingdom
Government Services Manager - For Saudi Nationals only
Almarai Company - Riyadh, Saudi Arabia
Administrative Assistant
Ericsson Egypt LTD. - Cairo, Egypt

See more jobs
How did we choose these jobs?
These results were matched to your CV based on the information you provided under:
- Career Objective
- Target Job
- Most Recent Experience
Set up your own job alert
Remember you can also set up a 100% relevant Saved Search today.
* We chose these jobs based on the information you provided in your CV. Please note, however, that the countries of these jobs may be different than your targeted countries.
Hot Jobs in UAE
Operations Manager
Emirates Airline & Group
Workshop Manager
Mohamed Abdoul Rahman Al Bahar
Featured Employers
General Electric

General Electric
Microsoft Ireland

Microsoft Ireland
Warm regards,
The Bayt.com Team
© 2010 Bayt.com, Inc. All Rights Reserved
bayt.com/en/home/

You are currently subscribed to receive Recommended Jobs from Bayt.com. You can unsubscribe from this email or modify your subscription settings at any time.

Please add noreply@bayt.com to your Safe Sender's List.

Bayt.com respects your privacy and does not share any information about you with other parties.

Do not respond to this message. Instead contact Customer Service.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...