நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 1, 2011

openings for the following positions in our company.
 Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 Abdul Samad <mkabdul@gmail.com>

 

    


 

Friends,

there are openings for the following positions in our company.

Send your CVs or Friend's CVs if matching.The detailed JD of our open positions are mentioned below,

Position.1: - Development-L2 protocols

Experience

2 - 4 years

Role

Development

Location

Chennai

No. of open positions

5

JD

• Working experience in the development of L2 protocols like
      o VLAN
      o STP/ RSTP/ MSTP
      o LACP
      o Q-in-Q (Provider Bridging)
      o Mac-in-Mac (Provider backbone bridging)
      o GVRP/GMRP
      o MVRP
• Working experience in MPLS
 is a PLUS
OR

• Working experience in the development of below mentioned
 L3 protocols is PLUS 
      o BGP
      o OSPF
      o IS-IS

Position.2: Testing-L2/L3 Protocols

Experience

2 - 4 years

Role

Testing

Location

Chennai

No. of open positions

5

JD

• Working experience in the Testing of L2 protocols like
      o VLAN
      o STP/ RSTP/ MSTP
      o LACP
      o Q-in-Q (Provider Bridging)
      o Mac-in-Mac (Provider backbone bridging)
      o GVRP/GMRP
      o MVRP
• Working experience in the Testing o
f L3 protocols like is a PLUS
      o BGP
      o OSPF
      o IS-IS

Position.3: Development-Firewall, IPS/IDS

Experience

3 - 5 years

Role

Development

Location

US

No. of open positions

1

JD

• Strong hands-on programming experience with C/C++ and STL
• Broad-based network security knowledge/experience (Firewall, IDS/IPS, NAC, VA, end-system security, etc.)
• Solid experience working with and quickly understanding large bodies of existing code
• Commitment to customer success
• Strong knowledge of debugging tools – gdb, performance profiling
• Knowledge of topology/NAT-aware network security monitoring highly desirable
• Be able to learn quickly and adapt to changing requirements and tasks
• Be able to work independently
• Strong sense of teamwork, be quality-oriented, self-starter, and a team player
• Strong oral and written communication skills 
• Knowledge of scripting languages such as Perl, Python and Expect is a plus

Position.4: Development-IPv6

Experience

3 - 5 years

Role

Development

Location

Chennai

No. of open positions

1

JD


• Development experience of 
      o IPv6 routing
      o IPv4 to v6 Conversion
      o NAT6to4
    

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...