நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 27, 2011

JOB IN ARCELOR MITTAL ( WORLD LEADING STELL MANUFACTURING CO) , AL JUBAIL, K.S.A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment----- Forwarded Message ----
From: sultan sirajudeen <sultan205@yahoo.com>
To: Abdullah Nagoreflash <nagoreflash@ymail.com>
Sent: Thu, February 24, 2011 12:14:18 PM
Subject: Fwd: JOB IN ARCELOR MITTAL ( WORLD LEADING STELL MANUFACTURING CO) , AL JUBAIL, K.S.A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment


 
Sultan Sirajudeen H
It costs 38 Trillion dollars to create OXYGEN for 6 months for all Human beings on earth.
"TREES DO IT FOR FREE"
"Respect them and Save them"
---------- Forwarded message ----------
From: Ashraf (NSC Logistics, Kingdom) <ashraf@nahil.com.sa>
Date: Wed, Feb 23, 2011 at 5:35 PM
Subject: JOB IN ARCELOR MITTAL ( WORLD LEADING STELL MANUFACTURING CO) , AL JUBAIL, K.S.A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment
To:


 

 

JOB IN ARCELOR MITTAL ( WORLD LEADING STELL MANUFACTURING CO) , AL JUBAIL/INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment

 

Important Notice :-

 

NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only

 

 

The Tubular Products Division of ArcelorMittal is one of the world's largest and most diversified producers of pipe and tube products, servicing markets around the world from 24 different operating locations in 13 different countries. We produce and market virtually the full spectrum of tubing products in an unparalleled range of sizes. With its seamless, spiral welded and longitudinal welded small and large outside diameter products, the company is active in the Energy, Mechanical and Automotive markets.

 

ArcelorMittal operates pipes and tubes making facilities on four continents: Europe, Asia, Africa, North and South America. With capacity from Canada to Kazakhstan and from Poland to South Africa, we are able to meet customers' needs around the world. The division was formed from merging ArcelorMittal Pipes and Tubes assets with Dofasco Tubular Products in 2007. Dofasco Tubular Products itself had been formed in 2005 when Dofasco de Mexico and the Hamilton & Marion tubing plants merged with Copperweld's automotive and mechanical businesses. In steel pipes and tubes the Tubular Products Division has annual manufacturing capacity of 3 million tons and revenues in excess of $2.2 billion. It employs over 9,000 employees worldwide. Construction has begun on our greenfield site in Jubail, Saudi Arabia and we will continue to grow and make its mark on the industry

 

Job Advertisement Date : 19-Feb-2011

 

 

 

Thanks and Regards,

B. ASHRAF KHAN

hp -Service Center

Nahil Computer Co.

Riyadh, K.S.A

Tel:  +966(1) 4645373 ,Ext : 380,Fax: +966(1) 4645365

 

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

 

 NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only

 

 
-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...