நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 1, 2011

800 vacancies of various positions. Dar-al –Riyadh, K.S.A.
Dear Muslim Brothers !!!!

ASSALAMUALIKUM

I am Forwarding you a very important information regarding Job
Opportunities in Dar-al –Riyadh, K.S.A.
There are around 800 vacancies of various positions.

As a Muslim Brother, Please Forward this Mail to all Muslim Brothers
who have lost their Jobs, or who are looking forward to change their
Jobs.They are many needy Muslim Brothers in our Community.

Remember, this act is Sadqae-Jariya , who knows,  your one click
might change someone's life and all the fortune he will be cherishing
from this Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND SOME FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.

The website of the company is: http://www.daralriyadh.com/

And the direct link to Jobs is:
http://www.daralriyadh.com/Careers/CurrentOpenings.aspx?pid=1bb1d14b-a1b0-4e70-a917-c7d3b50c465d&sid=fa276aa2-547c-444f-a04c-11212335f669

HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!


JAAZAKALLAH

The content of this email together with any attachments, statements
and opinions expressed herein contains information that is private and
confidential are intended for the named addressee(s) only. If you are
not the addressee of this email you may not copy, forward, disclose or
otherwise use it or any part of it in any form whatsoever. If you have
received this message in error please notify postmaster@etisalat.ae by
email immediately and delete the message without making any copies.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...