நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, March 5, 2011

Employee Referral - Windows, Citrix, VMware (L2 / L3)

Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SWAhamed Mansoor <amansoor2@csc.com>
AREAS: Windows, Citrix, VMware (L2 / L3)
Here is an opportunity to refer your friends!

Only short listed candidates will be called for an interview. Refer the CVs asap!!
Specifications for Windows, Citrix, VMware:

Short listed candidates will take interviews at Hyderabad location.
WORK LOCATION:  Noida/ Hyderabad/Chennai/Bangalore
AREAS:  Windows, Citrix, VMware (L2 & L3 Support)

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Relevant Exp.: 4 Yrs Min - 10 Yrs Max.
Candidates not meeting the eligibility criteria of having minimum 4 years of experience on Windows Server Support, Citrix, VmWare will not be considered.
Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ MCA/ Diploma/B.Sc.
Excellent Communication skills
Willingness to work in shifts including Night Shifts.


Requirement 1.
Windows Server Support
1. Strong knowledge on Windows NT 4.0, Windows 2000 & Windows 2003 including Active Directory.
2. Should have good knowledge & troubleshooting skills on MS Clusters, Windows Load Balancing
3. Excellent troubleshooting skills
4. Should have expertise in backup products
5. Should have worked with Windows Resource Kit Support tools.
6. Expertise in WINS, DNS, DHCP & TCP/IP protocol suite and command line utilities
7. Scripting knowledge such as VB Scripts, KIX etc will be an added advantage
8. Should have worked with OEM hardware (IBM/HP), & remote connectivity tools
9. Should have worked with more than one patching & antivirus tools
10. Knowledge of Windows Registry, including knowledge of modifying system registry to support installed applications and document configuration changes.

Requirement 2.
VMware Support
1. Good knowledge on VMware GSX/ESX Servers
2. Good knowledge on Windows NT 4.0, Windows 2000 & Windows 2003 including Active Directory
3. Good knowledge about backup/restores & the software available
4. Should have worked with OEM hardware (IBM/HP) & remote connectivity tools
5. Should be aware of RAID concepts and disk management tools
6. Should have good troubleshooting skills

Requirement 3.
Citrix Server Support
1. Strong knowledge of Citrix MetaFrame XPe (MPS) FR3 with understanding to include Citrix MetaFrame MPS 3.0/4.0, Citrix Secure Gateway/Secure Gateway Proxy, Citrix Secure Ticket Authority, Citrix Web Interface, Citrix Resource Manager, and Citrix Farm configuration.
2. Strong knowledge of Installing software within a large Citrix Farm.
3. Strong knowledge of active directory concepts and configuration, i.e. need to understand membership in security groups, inherited groups, OU structure, etc.   4. Knowledge of Windows Registry, including knowledge of modifying system registry to support installed applications and document configuration changes.
5. Good knowledge on Windows NT 4.0, Windows 2000 & Windows 2003 including Active Directory.
6. Excellent troubleshooting skills
7. Should have expertise in backup products
8. Should have worked with OEM hardware (IBM/HP), & remote connectivity tools
9. Should have worked with more than one patching & antivirus tools

PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en

                                   Job Code No : 110036K
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job

The last day for referring the candidates is 3rd March 2011
Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum.

Cheers,
The Employee Referral Team

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...