நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 1, 2011

Immediate Opening for Resource Manager/Executive -US Consulting


--- On Sat, 2/26/11, Amtex Infotech Pvt Ltd <annu@amtexsystems.com> wrote:

From: Amtex Infotech Pvt Ltd <annu@amtexsystems.com>


ABOUT AMTEX
Amtex provides high-quality end-to-end software solutions across industries through unique models and methodologies, to deliver time, cost, quality and full-service advantages best-of breed in nature. Amtex assists clients in making informed business decisions through high-impact insight, advice, and research. An international network of industry experts enables us to carry out global and country-specific projects.

Job Description:

*Responsible for the complete recruitment life cycle.
* Interacting with Client on Daily Basis and taking care of their Staffing Needs.
* Strong at managing client expectations and delivering quality and right resources.
* Should have good experience in Recruitment , preferably US IT Recruitment.

Desired Candidate Profile:

*Pleasing & Confident Personality.
*Excellent written and oral communication Go-Getter and Aggressive.
* Ability to work in NIGHT SHIFT (7:30 pm till 4:30 am) - (TRANSPORTATION -
Pick up and Drop Should join immediately (OR) at Short Notice.
*We need very talented people who have zeal to excel.

Thanks & Regards,
Misty
Employee Relationship Manager

Amtex Systems, Inc.
TEL: 044-42997542
MOB: 9382210176
8807683006
FAX:044-42177083
Email: annu@amtexsystems.com
URL: www.amtexsystems.com
Add: No 1,Commander-in-chief Road
Egmore, Chennai-600 008.

NEW YORK - NJ - TX - FL- CA - LONDON - DELHI - CHENNAI

Business Verticals:
Technology Consulting I Infobuild (Webfocus, iWay) | BPO Division | Offshore development | Independent Software Testing | Healthcare practice | Technology Infrastructure


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...