நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, January 2, 2011

Huge Openings for BE/BTech 2008/2009/2010 passouts

Dear Candidate,

Macher TechnoConsults; as HR solutions provider with technical expertise in Assessments, HR Process & Strategies, RPO’s and Training & Development and have a team of 78 HR Professionals, expertise to give solutions to all your HR needs. In staffing we cater permanent, temp, contractual & campus placements too. We have been working for last 4 years in Indian Market successfully catering all level hiring to multiply Industry Vertical Clients.. Macher TechnoConsults is founded by proven management professionals to cater to the Dynamic Human Resource requirement, to the various sectors of the Industry. Do spare few moments from your busy schedule to visit us at www.machertech.com to know us better.

Our Client provides Quality Outsourced Technical Support, Server Administration services, Network Management and Software Development services to Hosting companies and ISPs around the world. Our Client has been in business for six years and has centers in Cochin, India and Phoenix, US. With over 200 employees today, and directly monitors and manages networks with over 1 million websites.

Macher is announcing off-campus drive on 10th January 2011 in Hyderabad for BE / B. Tech â€" IT, CS, Electronics, 2008, 2009, 2010 pass out candidates….

Eligibility Criteria’s:
1) 2008, 2009, 2010 pass out BE / B. Tech â€" IT, CS, Electronics
2) Must scored 60% and above in final academics

Confirm your interest and availability for the Drive at fresher.drive@machertech.com on or before 6th January 2011 to get the Application code and Drive venue details.

Selection Process:
1) Client Presentation â€" 1 Hour
2) Written Test (Aptitude and English Language) â€" One Hour Test
3) Personal Interview - Technical Round
4) Personal Interview â€" HR Round

Client Offerings:
1) Salary Offered â€" 1.98 L pa inclusive of food and sharing accommodation.
2) Net take home would be Rs.13,144/- per month

Job Location: Cochin (Kerala)

Confirm your interest and availability for the Drive at fresher.drive@machertech.com
on or before 6th January 2011 to get the Application code and Drive venue details.

Thank You

Regards
Avanthi G| HR
Macher TechnoConsults Pvt. Ltd.
www.machertech.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...