நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, January 4, 2011

SPOT JOB OFFER AT CHENNAI ON THURSDAY 10.30AM
Dear Freshers,

Greetings !!!!!

Get an opportunity to enter into excellent work envioronment which is step stone to develop your career!!!!!!!!!!!!!!!

SPOT job offer on 6th 2011 Thursday 10.30 am to 1pm in Chennai

Company: TRANSNATIONAL COMPANY (NASSCOM listed) which is having branches all over world.

Job location: Chennai

Qualification:
Any Graduation (Non technical / Technical ) / Any arts, BE, Btech, Any Post graduate
Distance Educational graduates are eligible (currently pursuing)
Completed graduate with Arrears
Diploma (+2 with 3years diploma)

Facilities:
PICK UP AND DROP
FOOD
INCENTIVES
NO BOND !
WEEKLY TWO DAYS OFF!

Eligibility:
ONLY Fair communication (good grammar, clarity)

Designation:
CUSTOMER SUPPORT OFFICER- International voice Process

Interview Address:
Lobo Staffing Solutions Pvt Ltd
Old No.2 New No.3 Santhome High road
Chennai-4
Landmark: Near Suncity apartment / Mahindra show room 1st floor / Light house bus stop (Marina beach)
Working Shift: (Optional)
UK â€" From 12 noon onwards (NO rotational shift)
US â€" Night shift (No rotaional shift) (20 Process)

Age eligibility: 18 years â€" 32 Years

Work Environment is Excellent
Salary is Open
Documents to be carried: Resume , 1 photo and Id Proof

Interview Process:
Oral communication skill Test â€" On the spot topic
Written Test â€" Objective (25 minutes) â€" Grammar
Listening Test â€" Objective (21 Minutes) â€" International Voice

Finally “ Get an Offer on the same DAY!!!â€


With regards,
Brinda G
044-42932015
Chennai-4

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Personnel Search Services Pvt Ltd (personnelsearch@pssindia.com, 308, Prabhadevi Ind. Estate, Veer Savarkar Marg,, MUMBAI, Maharashtra - 400025) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see the difference!

Ads by Google
Job Opportunities Career


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...