நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, January 4, 2011

larecruitment.co.uk/jobs/overseasLatest Vacancies
Integrity Engineering Specialist - Piping - Static Equipment
Facilities Interface Coordinator
Telecommunication Engineer Specialist
Business Development Manager
Lead Mechanical Engineer
Lead Civil/Structural Engineer
Lead Mechanical Engineer
Reliability Engineer
Rotating Equipment Engineering Specialist
Static Equipment Engineer
Planner
Senior Application Development Analyst
Offshore Operations Specialist
Administration & Standards Coordinator
Senior Sales Administrator (LNG)
Hydrocarbon Allocations Officer
Senior Insurance Analyst
Civil Supervisor
Principal Water/Wastewater Engineer
Principal Geotechnical Engineer
Engineering Geologist
Geotechnical Engineer
Senior/Principal Hydrogeologist
Principal Coal Process Engineer
Project Planner
RGEE-RGPMS Coordinator
Pipeline Engineer
Driver
Project Engineer
Infrastructure Service Co-ordinator
Controls Engineer
Systems Completion Lead Engineer
Safety Engineer
Head (Financial Audits)
Senior Civil/Structural Designer
Schedule Engineer
Contract Administrator
Pipe Recovery Specialist
Safety Officer
Production Operator
Production Supervisor
HSE Manager
Contracts Engineer
Contract Engineer (SCM)
Senior Project Manager
Project Manager
Project Engineer
Senior Project Engineer
Mechanical Engineer
Senior Mechanical Engineer
Lead Pipeline Engineer
Lead Piping Engineer
Mechanical Technician
Construction Supervisor - Civil/Structural
Senior Environmental Manager
Construction Coordinator - Civil/Structural
Global Renewable Energy Director
Project Director
Project Accountant
Senior Estimator
Project Controller
Senior Planner/Scheduler
Area Engineer
Lead Information Manager
Contracts Manager
Improve Operations Manager
Lead Electrical & Instrumentation Engineer
Electrical Engineer
Lead Electrical Engineer
Construction Manager
Civil/Structural Engineer (Level II)
Lead Instrument & Controls Engineer
Project Quality/Assurance Manager
Senior Drafter - Electrical Design
Electrical + Instrumentation Drafter
Engineer - Electrical Power
Senior Structural Engineer
Principal Environmental Engineer
Senior Business Analyst
Senior Hydrocarbon Allocations Engineer
Senior Production and Sales Planner
Finance Manager
Operations/Business Development Manager
Piping Engineer
Shutdown Safety Trainer
Shutdown Safety Training
Engineering Manager
Project Manager
Construction Manager
Facilities Engineer
Driver
Treasury Analyst
Construction Engineer
Lead Mechanical Engineer
Reservoir Engineer
Senior Legal Counsel
Legal Counsel
Senior Engineer - Infrastructure
Senior Officer - Finance
Director - Portfolio Management
Corrosion Engineer
Contract & Procurement Engineer
Senior Reservoir Engineer
Senior Production Performance Engineer
Production Engineer
Senior Facilities Engineer
Marine Civil Engineer
Operations Manager
Quality Engineer - Pipelines
Quality Engineer - Platforms
Contracts Engineer
Business Operations Manager
Electrical Engineer
MEG FEED Lead
Senior Consulting Engineer
Technical Sales Manager
Structural Engineer
Procurement Advisor
Environmental Engineering Specialist
Environmental Affairs Engineer
Training Coordinator
Training Manager
Road Safety Advisor
Contracts Coordinator
Operations Manager
Chief Financial Officer
Media Relations - Senior/Junior
Contract Engineer
Rotating Equipment Engineer
Head of Safety
Project Engineer
HSSE Advisory Service
Environmental Engineering Specialist - Waste Management
Environmental Engineer
Process Engineering Manager
Construction Superintendent
Contracts Engineer
Engineering Manager
Specialist - HCF and Standards
Specialist - Data & GIS
Head of Environmental Health
Bio-Statistician
Bio-Engineer
Meridium Functional Support Engineer
PA Officer
Senior Metering Technician
Senior Contracts Analyst
Best Practice + Continues Improvement Advisor
Contracts Engineer
Loss Prevention Engineering Specialist
Instrument and Control Engineer
Contract Manager
Building Engineer
Chief Engineer
Manager SHEQ
Director SHEQ
Pipeline Engineer
Financial Analyst
Well Engineering and Interventions Manager
Fleet Administration Superintendent
Audit Advisor
Senior Audit Officer
Senior HR Officer
Senior Legal Advisor
Interior Designer
Quantity Surveyor
Electrical Engineer
Contract Engineer
Draughtsman
Construction Supervisor
Maintenance Engineer
Bio Medical Engineer
Fire Engineer
Assistant Director - O + M
Project Director
Senior Project Development Engineer (Electrical - Downstream)
Senior Contract Specialist
Senior Engineer - Operations and Maintenance
Senior Engineer - Infrastructure
Director - Portfolio Management
Senior Officer Finance
Fleet Administration Superintendent
Senior Hydrocarbon Accounting Engineer
Head of Events
Senior Exploration and Development Geologist
Senior Regional Program Manager
Program Executive
Program Director - Program Controls
Program Director - Infrastructure
Regional Program Manager
Deputy Program Director - Technical
Reporting Specialist
Billing Accountant
Chief Electronic Technician
BOP Controls Supervisor
Hydraulics Supervisor
Electrical Field Support Supervisor
Mechanical Supervisor
Head of Short-Term Sales
Lead Pipeline Engineer
Environmental Technician
PA Officer
Deputy PMC Lead (Process)
Electrical Engineer-Power Distribution
Environmental Affairs Manager
Civil(Coating & Insulation) Inspector
Leadership Training Specialist
HOUSING SUPERVISOR
FACILITIES ENGINEER
Head of Credit
Contracts Specialist
Completions Engineer
Derrickman
Motorman
Floorhand
Senior Marketer
Advisor Shipping
Senior Advisor Optimizations
Head of Shipping
Process Engineer
Senior Process Engineer
Process Lead
Travel Services Supervisor
Technical Assistant
Facilities Supervisor
Facilities Engineer / HVAC Maintenance Specialist
Lead Facilities Engineer
Facilities Services Supervisor
Facilities Engineer
Metering Engineer
SAP FI/CO SYSTEM ANALYST
Reservoir Engineer Consultant
Operations technical coordinator
OJT Instructor
SAP HR Coordiantor
Mechanical Engineer
Head of Shutdown
Offshore Panel Operator (onshore based position)
Simulator Instructor
Simulator Engineer
Cost Control officer
SAP Specialist
SAP Senior Systems Analyst
SAP Systems Analyst
Senior Project Engineer
Vendor Management Liaison/Communication Coordinator
Catering Assistant
Senior Reservoir Engineer
Reservoir Engineer
Plant Inspector
Corrosion Engineer
Catering Supervisor
Piping Engineer
HSE Manager
Lab Equipment Engineer
Business Systems Specialist
Lead/Senior Auditor
Laboratory Technician
Contract Engineer
Head of Quality
Commercial & Marketing Manager
Planning Specialist
Planning Advisor
Cost Control Officer
Rotating Equipment Engineer
Rotating Equipment Inspector
Media Relations Officer
Senior Process Engineer
Senior Financial Analyst
Interface Engineering Specialist
Piping Supervisor
Senior Applications Development Analyst (SAP/BW)
Planning Engineer
Regulatory Advisor
Senior Technical Writer (process, maintenance)
Ecas Coordinator
Training Specialist-Planning
Head of Training & Competency Support
Senior Training Co-ordinator(vendor, technical,simulator)
Senior Applications Development Analyst (NET)
Rover Operator
Marine Civil Engineer
O & M Trainer
Maintenance Training Facilitator
Maintenance Training Specialist
Business Process Manager
Senior Development Engineer (mechanical & downstream)
Senior Development Engineer (gas & power)
Senior Development Engineer (process-petrochems)
Senior Development Engineer (process-refining)
Subsurface Manager
Commercial Manager
Instrument & Control Systems Engineer
Head of Safety Health & Enviromental Training
Senior Systems Analyst
Systems Analyst
Network Analyst
Head of Contracts
Head of Contracts (Supply)
Commercial Advisor
LNG Sales Administrator
Finance Reporting Analyst
Sales Executive
Senior Analyst (business support marketing)
PA Supervisor - Case Management
Controls System Specialist
IT & Financial Auditor
Operational Auditor
Finance Controls Specialist
Senior Accountant
Senior Mechanical Engineer (Static Equipment)
Senior Rotating Equipment Engineer
Investment and Acquisitions Analyst
Construction Superintendent
Shipping Analyst (Ship Contracts)
Head of Insurance
Senior Product Sales Admimistrator
Quantity Surveyor-Mechanical/Electrical
Translator
Employee Development Project Implementation (EDPI) Facilitator
Technical Writer
Facilities Engineer
Technical Superintendent (Fleet 3)
Financial Analyst
Corporate Planning Manager
HR Manager
IT Programme Manager
Process Engineer
http://www.larecruitment.co.uk/jobs/overseas.htm

__._,_.___
  •  

 
 
.

__,_._,___
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...