நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 6, 2011

Immediate opening for US IT Recruiters
For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 27661062      Personal Folder ID: 9162170

Dear Abdul,

Greeting from Korcomptenz!

Walk-in on Tuesday, Jan 11, 2011 between 10 am to 1 pm for US IT Staffing

Venue:
Korcomptenz
Door No:146, 3rd Floor, Greams Road, Thousand lights, Chennai 600 006.
Landmark: Above BSNL Office – Greams Road office (Opp. to Greams Road Police station

Position: US IT Recruiters
Job responsibilities Recruitment:-
• US IT Recruitment cycle and Research.
• Work on Contract to hire and permanent for all level positions
• Advertise jobs on behalf of clients on the portals like Monster. etc
• Posting jobs in US job portal
• Involve in sourcing candidates from job portals like Monster. Etc
• Screen profiles based on Client specifications
• Short list resumes by evaluating the technical skills based on client's requirement.
• Shortlist the candidates matching the requirement.
• Coordinate with the candidates through email.
• Schedule interviews of short listed candidates.
• Handling salary negotiations, follow up with candidates for their DOJ
• Responsible for full life cycle Recruitment for all verticals in IT Software
• Knowledge of the technology areas like: E.g. Java, C++, .NET, SAP, Datawarehouse, Oracle, DBA, Biztalk, Solution Architect etc.

• Capable to independently handle all the given positions on specific skills.
• Willing to work in Night shift is must
• Ability to work independently as well as part of a team
• Excellent communication and organizational skills
• Excellent interpersonal skills
• Experience with Microsoft Office is a must
• Strong work ethic, self-disciplined, focused, driven,

Korcomptenz provides excellent career growth and work culture.
Location: Chennai
Qualification: Any graduate
Timing: Night Shift
Salary: Fresher 9 to 11k plus incentives (an opprotunity for freshers to sharpen their skills in Recruitment)

Experienced candidate with flare for Recruitment too are welcome.

Warm regards
Julie
42225637 Call between 11 am to 4 pm

(Monday to Friday)

Welcome to our website for other job opportunities: www.korcomptenz.com

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Korcomptenz Consultancy Private Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...