நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 6, 2011

FRESHERS DME/EEEFNS Resources P Limited is a business placement company from Chennai Currently we have requirement for our Client a leading Air conditioning sales and service company in Chennai having a clientele of more than 2000 companies. 

Currently they have a requirement for DME/EEE fresher s female candidates for back office.

 DEEE / DME Freshers   Male Candidates only   Position -1   Service Engineers

DEEE Freshers   Female Candidates only   Position -2   Back Office Work


Requirement   Position -1   Male Candidates

DEEE/DME Freshers
Manage the service related client enquires of the company.
Male candidates only.
Willing to travel
Good communication skills


Requirement   Position -2   Female candidates.

DEEE Freshers
Manage the back office work of the company.
Female candidates.
Good communication skillsInterested candidates please mail your resume to    Contact@fnsresources.com & mariaarul.b@gmail.com
 

Contact: Arul
Mobile   : 9940038001


FNS Resources P Limited 
21/63 Canal Bank Road 
Gandhi Nagar, Adayar 
Chennai   20 

Phone: 044- 2440 2222
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...