நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, January 4, 2011

we can offer highly qualified and Integrated Service Solutions covering both technical and management areas 

We're an Italian Company based in Rome called ISS International (www.iss-international.it). We can offer highly qualified and Integrated Service Solutions covering both technical and management areas.

http://www.iss-international.it

24-Dec Commissioning Engineer (Procedure writer) ISS International Srl EGYPT
24-Dec Planning Engineer ISS International Srl EGYPT
24-Dec HSE Coordinator ISS International Srl EGYPT
24-Dec QA/QC Engineer ISS International Srl EGYPT
23-Dec HV Specialist ISS International Srl EGYPT
23-Dec Instrument/Automation Commissioning Supervisor ISS International Srl EGYPT
23-Dec Electrical Commissioning Supervisor ISS International Srl EGYPT
23-Dec Mechanical Commissioning Supervisor ISS International Srl EGYPT
23-Dec Panel Operator ISS International Srl EGYPT
23-Dec Shift Supervisor ISS International Srl EGYPT
23-Dec DCS Specialist ISS International Srl EGYPT
23-Dec Process Commissioning Supervisor ISS International Srl EGYPT
23-Dec Vendor Commissioning Interface Manager ISS International Srl EGYPT
23-Dec Commissioning Manager ISS International Srl EGYPT
23-Dec Drilling Personnel ISS International Srl - WORLDWIDE
17-Dec Civil Design Engineer ISS International Srl UNITED ARAB EMIRATES (Dubai Dubai)
17-Dec HSE Design Engineer ISS International Srl UNITED ARAB EMIRATES (Dubai Dubai)
17-Dec Topographic Engineer ISS International Srl PAPUA NEW GUINEA
13-Dec Asset Integrity Engineer (Pipeline) ISS International Srl MEXICO
3-Dec Electrical Quantity Surveyor ISS International Srl BRAZIL
3-Dec Contracts Administrator ISS International Srl UNITED ARAB EMIRATES (Abu Dhabi Habshan)
3-Dec Subcontracts Engineer ISS International Srl UNITED ARAB EMIRATES (Abu Dhabi Habshan)
19-Nov Process Coordinator ISS International Srl ITALY (Milan)
11-Nov Senior Planning Engineer ISS International Srl UNITED ARAB EMIRATES (Abu Dhabi Habshan)
11-Nov Lead Mechanical Commissioning Engineer ISS International Srl QATAR (Offshore)
3-Nov Construction Site Cost Control ISS International Srl BRAZIL
3-Nov Construction Site Planner ISS International Srl BRAZIL
29-Oct Sealine Construction Manager ISS International Srl ITALY (Milan)
22-Oct Flawless Startup Coordinator ISS International Srl ITALY (Milan)
18-Oct Superintendent for Architectural and Finishing ISS International Srl IRAQ (Basra)

 


 

 


__._,_.___

.

__,_._,___
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...