நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 3, 2011

Fw: RE: post of instrument supervisor--- On Mon, 3/1/11, reji@stsoman.com <reji@stsoman.com> wrote:

From: reji@stsoman.com <reji@stsoman.com>
Subject: RE: post of instrument supervisor
To: mdsarfraz_2007@yahoo.in
Date: Monday, 3 January, 2011, 7:09 PM

Dear mdsarfraz_2007@yahoo.in,


Please be informed that I will be on my annual leave from 04th December 2010 to 05th January 2011. Kindly contact Mr. Liju Mathai  (liju@stsoman.com), GSM : 95349234,  in my absence

Regards,

M A Reji
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...