நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 6, 2011

Qatar Gas - Maintenance Vacancies thro ACEC [5 Attachments]

 
 
We have following urgent requirements for Qatargas Operating Company Limited on long term basis
 
1) Mechanical Technicians                         : 33 Nos
2) Instrument Technicians                          ; 30 Nos
3) Electrical Technicians                            ; 18 Nos
4) Analyzer Technicians                             ; 11 Nos
5) PSV Technicians ( Pressure Safety Valve) : 5 Nos
6) Fabricator                                               : 1 No
7) Welder                                                    : 1 No
 
 
Salary Details :
Mechanical / Instrument / Electrical Tecnicians / PSV Technicians
 
Salary Qatari riyal 4000 + Allowances 365 + Bachelor status accommodation, Transportation, weekly five days work 8 hours duty, beyond 8 hours OT will be as per labour law.30 days Paid leave per year with air ticket, 21 days gratuity after completion of every 12 months of service.
 
Analyzer Technicians
 
Salary Qatari riyal 5000 + Allowances 500 + Bachelor status accommodation, Transportation, weekly five days work 8 hours duty, beyond 8 hours OT will be as per labour law.30 days Paid leave per year with air ticket, 21 days gratuity after completion of every 12 months of service.
 
Fabricator / Welder
Salary Qatari riyal 3000 + Allowances 365 + Bachelor status accommodation, Transportation, weekly five days work 8 hours duty, beyond 8 hours OT will be as per labour law.30 days Paid leave per year with air ticket, 21 days gratuity after completion of every 12 months of service.
 
Last date for submission of cvs to qatargas  : 8th January, 2010.
 I request you all to inform the known personnel, who look for a job and interested, to send me their updated cvs for doing the needful.
 
Thanks  & Regards
Esakkiappan
Arabian Construction  Engineering Company
Tel : 00974 44063716 / 44063777
Fax : 00974 44430112
Mob : 00974 55810052
 

On


__._,_.___

Attachment(s) from Thanigai.S

5 of 5 File(s)

Recent Activity:
�Friends are the angels who lift us to our feet
when our wings have trouble remembering how to fly�

http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=152392548112907
.

__,_._,___
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...