நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 31, 2010

JOBS: PLS FIND ATTACHMENT FILE TO YOUR POSITION.
>


ASSALAMU ALAIKKUM

AS RECEIVED....................

Please find attachments.....................

To send your updated Resume, please use MARAFIQ Recruitment email recruitment@marafiq.com.sa

If you are unable to use the online submission,
please send at facsimile 03 340 1186.

Position Title

Manager, President & CEO Office
Counsel, Legal
Manager, Finance
Accountant, Cost & Management
Sr. Acct., Accounts Payable
Sr. Accountant, Cost & Management
Superintendent, Accounts Payable
Superintendent, Accounts Receivable
Supervisor, Treasury
Administrator, OS
Analyst, Business
Assistant, Administrtive
Consultant, ABAP (Basis)
Consultant, SAP - CCS
Consultant, SAP - CO
Consultant, SAP - MM
Consultant, SAP - PM
Consultant, SAP - PS
Consultant, SAP -ESS/MSS
Consultant, SAP CCS
Consultant, SAP EP
Consultant, SAP WF/ABAP
Coordinator & Developer,SAP Training
Specialist, Integration & Testing
Consultant, SAP - APO (SCP)
Consultant, SAP - APO (SCP)
Consultant, SAP - CO (SCP)
Consultant, SAP - EHS / QM (SCP)
Consultant, SAP - ESS/MSS (SCP)
Consultant, SAP - HR (SCP)
Consultant, SAP - HR (SCP)
Consultant, SAP - MM (SCP)
Consultant, SAP - OS (SCP)
Consultant, SAP -CCS (SCP)
Consultant, SAP Doc. Mangt.System (SCP)
Consultant, SAP Doc. Mangt.System (SCP)
Engineer, Radio
Supervisor, Data & Voice - J
Superintendent, IT Operations-J
Supervisor, Systems Administration
Engineer, Technical Support
Superintendent, IT Operations-Y
Controller, Cycle count & Movement
Controller, Issue
Driver, Heavy Duty
Planner Inventory
Engineer, Procurement
Engineer, Contracts
Engineer, Contracts
Buyer Mechanical
Specialist, Contract
Specialist, Vendor Relations
Consultant, HR
Supervisor, Recruitment
Administrator Payroll and Benefits
Recruitment Specialist
Supervisor Payroll & Benefits
Specialist, HR Development
Specialist, E-Learning
Supervisor, Training
Trainer, Technical
Administrator, General Services
Supervisor, Admin. Services
Manager, Business Development
Specialist, Business Development
Manager, Corporate Perform. & Risk Mngt.
Specialist, Business Initiatives
Specialist, Corporate Performance
Specialist, Risk Management
Analyst, Financial
Engineer, Cost
Planner, Scheduler CAPEX & Budget
Specialist, Planning Building
Specialist, Planning Potable Water
Specialist, Planning Potable Water
Specialist, Planning Power Generation
Specialist, Planning Power Transmination
Specialist, Planning Waste Water
Specialist, System Planning
Superintendent, Power Planning
Superintendent, Technical Support
Manager, Tariff & Regulatory
Administrative Assistant
Agent, Call Center
Coordinator, Industrial(2)
Superintendent, Customer Relations
Superintendent, Device Reading & Billing
Supervisor, Call Center
Supervisor, Customer Care Center
Inspector, Device
Representative, Revenue
Sr. Representative, Revenue
Superintendent, Device Reading & Billing
Coordinator, CRM/CC
Specialist, Customer Relations Support(2)
Administrative Assistant
Controller, Projects
Engineer, Civil & Structural Design
Engineer, Electrical Design
Engineer, Mechanical Design
Engineer, QA/QC
Protection Engineer, Electrical
Sr. Engineer Projects
Administrative Assistant
Lead Engineer Design
Engineer, Civil & Structural Design
Engineer, Mechanical Design
Engineer, Projects
Engineer, QA/QC
Lead Engineer, Projects (Network)
Analyst
Engineer, Civil
Specialist, Environmental
Engineer, Mechanical
Engineer, Process (W/W)
Engineer, Relay / Protection
Specialist, Corrosion
Specialist, NDT
Engineer Electrical
Supervisor, Document
Supervisor, Lab
Engineer Process (W/W)
Engineer R. E.
Analyst
Engineer, Process (Water)
Specialist, Welding
Supervisor, Document
Lead Engineer , Inspection
Lead Engineer, Process
Advisor, Legal
Coordinator, Project Assist./Planner
Coordinator, Projects
Engineer, Civil(2)
Engineer, Desalination (Process)
Engineer, Electrical
Engineer, HS & E
Manager, Technical
Project Controller / Planning Engineer
Engineer, Electrical
Engineer, Civil
Engineer, Planning
Superintendent, Maintenance Services
Superintendent, Planning
Engineer, Network
Sr. Engineer, Plant Operations(SWTP)
Superintendent, Treatment Plants
Operator, Control Room(3)
Operator, Field(2)
Supervisor, Shift
On Job Training, Electrical
Technician, Cathodic Protection
Technician, Electrical
Coordinator, CMMS
Coordinator, Training
Engineer Planning
Coordinator, Material
Planner, Electrical
Planner, I & C
Planner, STG Electrical
Planner, STG I & C
Mechanic
Operator HE
Mechanic
Engineer, Electrical Support
Engineer, Protection
Specialist, Technical Support(2)
Technician, RE
On Job Training, Mechanical
Technician, Mechanical(2)
Engineer, UCS LDC Hardware
On Job Training, I & C
Superintendent, I & C Maintenance
Technician, Instrument
OJT, MSF
Superintendent, RO Operations
Control Room Operator
Operator Relief
Operator
SWC Control Room Operator
Operator control Room
Supervisor, Shift
Engineer, Power Dispatch
Engineer, Power System
Operator, System
Sr. Engineer, Power Applications
Training Coordinator
Specialist Application
Engineer Power forecast
Specialist, SCADA
Coordinator, Training
Operator
Technician
Engineer, HV Cables
Specialist, Operation Support
Specialist, Protection
Supervisor, Maintenance Planning
Document Controller
Supervisor, Technical Support
Sr. Engineer, Plant SWTP
Superintendent, Maintenance
Engineer, Efficiency & Test - Y
Engineer, MIS Reliability
Engineer, Root Cause Analysis
Sr. Engineer, Efficiency & Test
Technician, Efficiency & Test - J
Technician, Efficiency & Test - J
Technician, Efficiency & Test - Y
Technician, Efficiency & Test - Y
Graphics Designer
Assessor
Specialist, Security Services - Y
Officer, Safety
Engineer, Safety
Inspector, Fire Systems
Trainer, Fire__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5744 (20101229) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com/


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...